Szervezetünk

Miért ismétlődnek a balesetek?

- mert nem ismerjük fel a kockázatot

- mert nem ismerjük az előidéző okokat

- mert nem teszünk azok megszüntetéséért

- mert nem osztjuk meg a tapasztalatainkat


Tisztelt Olvasó!

A Közlekedésbiztonsági Szervezetet 2006. január elsejével hozta létre a magyar Országgyűlés által alkotott törvény alapján, a Gazdasági és Közlekedési Miniszter. Feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyünk a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében, Tevékenységünk alapvető céljának ebből adódóan a megelőzést tekintjük.

Szakmai vizsgálatainkban mindenkor az objektív tényekre törekszünk támaszkodni. Az okok pontos körülhatárolásához fel kell tárnunk az eseményhez vezető körülményeket. A gyakorlatban ez a szükséges műszaki és egyéb technikai jellegű vizsgálatok elvégzésén túl a jogszabályi háttér, a műszaki-technológiai folyamatok, forgalmi helyzetek szabályozottságának biztonsági szempontból való áttekintését is jelenti. Vizsgálatainkban kiemelt szerepet kap az emberi tényező, mint a biztonság szempontjából a folyamatok legfontosabb láncszeme. Ezért helyezünk nagy hangsúlyt az oktatás, a már megszerzett ismeretek, gyakorlat fenntartásának, fejlesztésének kérdéseire.

A mi vizsgálataink nem irányulnak a jogi értelemben vett személyes felelős megnevezésére. Ezt, az Európai Unioban alkalmazott irányelveket követve, a hazai jogszabályok is tiltják a független szakmai balesetvizsgálat számára. Vizsgálataink személytelenek, a megállapításainkat összegző zárójelentések nevek nélkül készülnek el.

A megelőzés eszköze részünkről az esemény általunk valószínűsített lefolyásának nyilvánosságra hozatala okulásul mások számára, illetve biztonsági ajánlások az érintett területek, szervezetek felé. Munkánkról, biztonsági ajánlásaink sorsáról, az általunk is vizsgált területek közlekedésbiztonsági helyzetéről évente beszámolót kell készítenünk a kormány számára.

Szervezetünk függetlensége a törvény által biztosított. Szakembereink pártatlanságát pedig a jogszabályi előírásoknak való maradéktalan megfelelésen túl szakmai elkötelezettségünk biztosítja. Bízom abban, hogy a KBSZ jogelődjénél, a Polgári LégiKözlekedésbiztonsági Szervezetnél, annak négy éves fennállása alatt kivizsgált több mint félezer kisebb és nagyobb jelentőségű esemény kapcsán szerzett tapasztalatainkat a vasúti és a vízi közlekedés biztonságának javításában is kamatoztatni tudjuk.

KBSZ