• English (UK)

Tájékoztató a KBSZ kormányhoz benyújtott 2006. évi beszámolójáról Mészáros Lászó, főigazgató

2007. I. félév tapasztalatai a légiközlekedésben

Tájékoztató a várható jogszabályi változásokról - dr. Szarvassy Mária, vezető jogtanácsos

Az MRSZ 2007. I. félévi repülésbiztonsági tapasztalatai - Oláh Attila

A magyar légierő irányításának, szervezetének jelenlegi struktúrája, benne a repülésbiztonság helye, szerepe - Benyó György ezredes
A légtérszerkezet változása, -használata katonai célú repülésekkel összefüggésben - Oszlár Tamás őrnagy

A nem EASA típusalkalmassági engedéllyel rendelkező repülőgépek jövőbeni üzemeltetésének feltételei; a külföldi lajstromozású repülőgépek magyarországi üzemeltetésének feltételei - Martinecz Endre, NKH LI