Ügyintéző: Sipos Sándor
Iktatószám:
Gyűjtőívszám: 2006/4/275

KBSz

Helyben

Tárgy: a 2006-275 számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása

Eset kategóriája: Repülőesemény
ideje / helye: 2006. 08. 09. UTC 12:29, TSA-51A
Az esetben érintett üzembentartó: Pannon Air Service
A légijármű hívójele / típusa: HA-SUF / DA-40

A Közlekedésbiztonsági Szervezet a fenti bejelentést az ECCAIRS-ben rögzítette, az eseményről beérkezett jelentéseket áttanulmányozta, és azokat elfogadta.

A repülőgép ATC engedély és rádió kapcsolat nélkül berepült a TSA 51A ellenőrzött légtérbe.
Az eseményt az okozta, hogy a légi jármű parancsnoka repülési tervét nem tudta a földről előzetesen benyújtani és ezt később a levegőből sem tette meg, illetve nem tájékozódott a Jakabszállás környékén lévő katonai ellenőrzött légterek működéséről. A repülőgép parancsnok rádióját az adott körzetnek megfelelő rádiófrekvenciáktól eltérő frekvenciára hangolta. A repülőgép a fentiek ellenére folytatta ellenőrzött légteret érintő repülését.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet részéről szakmai vizsgálatot, illetve további intézkedést nem igényel, ezért a szóban forgó bejelentést a maga részéről lezártnak tekinti.

Megjegyzés: nincs

Biztonsági ajánlás:

BA2006-275_1: a Elmeszti-bisz részére, hogy a felügyeletük alá tartozó üzemeltető szervezeteken keresztül szervezze meg a légijármű vezetők szakmai ismereteinek elvárható szintre emelését a repülés előtt felkészülés, valamint az ellenőrzött légterek és repülőterek igénybevételére vonatkozóan.

Az eset a KBSZ részéről további kivizsgálást nem igényelt.

Budapest, 2007. január .

Mészáros László
főigazgató