193/2006 számú
légiközlekedési baleset
HHH Újlaki-starthelyen 2006. 06. 18. 17. 45.
Z. ONE S típusú siklóernyő
és
FIREBIRD SPIDER típusú siklóernyő

A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény okának, körülményeinek feltárása és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése, valamint javaslatok megtétele. A szakmai vizsgálatnak semmilyen formában nem célja a vétkesség vagy a felelősség vizsgálata és megállapítása.

Az eset összefoglalása

esemény kategóriája

ACCID /légiközlekedési baleset/

típusa "A".:

FIREBIRD Z ONE S típusú siklóernyő

típusa "B".:

FIREBIRD SPIDER típusú siklóernyő

gyári száma "A".:

547

gyári száma "B".:

2K5-SP-L-48

azonosítója "A".:

AB 103

azonosítója "B".:

AB-201

tulajdonosa "A".:

a sérült

tulajdonosa "B".:

a sérült

üzembentartója "A".:

AIRBORNE SE

üzembentartója "B".:

AIRBORNE SE

baleset napja, időpontja (UTC)

2006. május 14. 16. óra 30. perc

helye

HHH Újlaki-starthely

sérültek száma

1 fő

légijármű rongálódásának mértéke

"A" pilóta ernyője: Kupolájának felsőszárnyán szakadásos, javítható sérülések keletkeztek.

"B" pilóta ernyője: 2 db tartózsinór szakadás, szakműhelyben javíthatóak.

lajstromozó állam

lajstromozásra nem kötelezett légijármű

Lajstromozó hatóság:

nincs

A baleset helyszíne alapján illetékes kivizsgáló szervezet: Közlekedésbiztonsági Szervezet, (továbbiakban KBSZ)

Az eset összefoglaló áttekintése

A vizsgálat adatai

A KBSZ ügyeletére az esetet 2006. június 18- án 17 óra 45 perckor a helyszínen tartózkodó szemtanú jelentette be.

A KBSZ ügyeletes diszpécsere a balesetet, 18 óra 45 perckor jelentette a KBSZ repülési főosztály vezetőjének, 19 óra 05 perckor a KBSZ főigazgatójának, majd 15 óra 10 perckor a Polgári Légiközlekedési Hatóság ügyeletesének.

A KBSZ főigazgatója a légiközlekedési baleset vizsgálatára vizsgálóbizottságot (továbbiakban VB) jelölt ki, amelynek:

vezetője:

Janovics Ferenc eseményvizsgáló

tagja:

Pataki Ferenc baleseti helyszínelő technikus

 

 

tanácsadó:

igénybevétele nem volt szükséges

külföldi szakértő:

igénybevétele nem volt szükséges

eseti szakértő:

Sárközi Szilárd meteorológus szakértő

Ferenci Miklós repülésbiztonsági munkatárs

A vizsgáló bizottság az ügyben tett nyilatkozatok és meghallgatások alapján készült zárójelentés tervezetét a KBSZ főigazgatója aláírásával, a 2005. évi CLXXXIV. törvényben meghatározott illetékeseknek észrevételezés céljából megküldte. Mivel észrevétel a meghatározott határidőn belül nem érkezett, ezért jelen zárójelentés a tervezet tartalmát változtatás nélkül tartalmazza.

1. Ténybeli információk

1.1 A repülés lefolyása

"A" pilóta elmondása szerint: 17 óra körül ért ki a starthelyre, ahol úgy ítélte meg, hogy repülésre kedvező az idő. Az Újlaki-hegytől a Kilencfa elnevezésű starthelyig tartó légtérben sokan (20-23 repülő eszköz) voltak. Kb. 17. 30- kor startolt el, majd a szabályos irányo(ko)n lejtőrepülést hajtott végre. Kb. 17. 45-kor a haladási iránya szerint szemből jövő siklóernyőssel ütközött, melynek következtében forogva földhöz csapódtak.
"B" pilóta elmondása szerint: 14 óra körül ért ki a starthelyre, második startját az Újlaki-hegyről hajtotta végre, amiből a balesetig, megközelítőleg 3-3,5 órát repült.
Az Újlakí-hegy előterében a balesetet megelőzően 21 kupolát számolt össze. Nyugat felé haladva úgy érzékelte, hogy két kupola tart vele szembe. A pilóta 1800-os fordulóval próbálja megelőzni az ütközést, ami nem sikerült.
Az ütközésből forgás keletkezett, amely földetéréséből 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

1.2. Személyi sérülések

Sérülések Személyzet Utasok Egyéb személyek

Halálos

 

 

 

Súlyos

1

 

 

Kisebb/semmilyen

1

 

 

1.3. A légijármű sérülése

A légijármű a balesetből kifolyólag nem sérült.

1.4. Egyéb kár

Egyéb kárt a vizsgálat befejezéséig a KSzB-nek nem hoztak tudomására.

1.5. A személyzet adatai

A légijármű parancsnoka "A" pilóta "B" pilóta

Kora, neme

28 éves nő

50 éves férfi

Szakmai engedélye

 

 

egészségügyi

egészségügyi minősítés nincs előírva

képesítése

siklóernyős pilóta

siklóernyős pilóta

jogosítása

önálló repülésre jogosultak

Repült ideje/felszállások repülési napló szerint:

 

 

összesen

48 óra 00 perc

95 óra 35 perc

utolsó 12 hónapban

48 óra 00 perc

19 óra 35 perc

utolsó harminc napban

00 óra 00 perc

04 óra 15 perc

1.6. A siklóernyő adatai:

  "A" légijármű "B" légijármű

Gyártva

2004

2005

Légialkalmasság érvényessége

2006. 12. 31.

2006. 12. 31.

Kategória

DHV- 1

DHV 1-2

Visszatérítő berendezés

nem ismert

Nem ismert

Biztosítás ideje érvényes

2006. 12. 31.

2006. 12. 31.

1.7. Meteorológiai adatok

A szervezet által felkért szakértői vélemény szerint:
".Budapest térségében száraz, tiszta idő volt. Késő délutáni időpontban már egyébként is lecsengeni kezdő termikus feláramlás a napszaknak megfelelően gyengébb volt. A szél mérsékelt Ny - ÉNy volt, a kérdéses időpontban a szél erőssége 7m/sec alá esett. A fentiek alapján az időjárási körülmények nem bonyolították a repülést, a repülés fenntartására használt időjárási hatások az átlagosnál gyengébbek voltak."

1.8. Navigációs berendezések

A navigációs berendezések az esemény lefolyására nem voltak hatással, ezért részletezésük nem szükséges.

1.9. Összeköttetés

A kommunikációs berendezések az esemény lefolyására nem voltak hatással, ezért részletezésük nem szükséges.

1.10. Repülőtéri adatok

1.11. Légijármű adatrögzítők

A légijárművön adatrögzítő nem volt, az érintett légijármű típusra és feladathoz nincs is előírva.

1.12. A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok

A légiközlekedési balesetkor roncs nem keletkezett

1.13. Az orvosi vizsgálatok adatai

Az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet által kiadott Zárójelentésben foglaltak alapján az 50 éves ("B") siklóernyős pilóta bal oldalon a IV. -VIII. bordák oldalsó ívén lényeges elmozdulás nélküli töréseket szenvedett .

Igazságügyi-orvosszakértői vizsgálat
Az igazságügyi-orvosszakértői vizsgálatra nem került sor.

1.14. Tűz

Az eset kapcsán tűz nem keletkezett.

1.15. A túlélés lehetősége

A kialakult repülési helyzetben a siklóernyős pilóták nem voltak életveszélyes helyzetben, így a túlélés lehetőségének tárgyalása az ügyben nem került elemzésre.

1.16. Próbák és kísérletek

A vizsgálat során próbákat és kísérleteket nem folytattak, a véleményalkotáshoz arra nem volt szükség.

1.17. A szervezetek jellemzése

Az esetben a szervezetek nem voltak érintve, ezért vizsgálatára nem került sor.

1.18. Kiegészítő adatok

A vizsgáló bizottság az ügyben tett nyilatkozatok és meghallgatások alapján készült zárójelentés tervezetét a KBSZ főigazgatója aláírásával, a 2005. évi CLXXXIV. törvényben meghatározott illetékeseknek észrevételezés céljából megküldte. Mivel észrevétel a meghatározott határidőn belül nem érkezett, ezért jelen zárójelentés a tervezet tartalmát változtatás nélkül tartalmazza.

1.19. Hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszerek

A kivizsgálás során újabb módszerek alkalmazása nem volt szükséges.

2. Elemzés

A siklóernyős pilóták egymástól eltérően észlelték az ütközést megelőző egymáshoz viszonyított repülési helyzetüket.

"A" pilóta elmondása szerint, a startot megelőzően több siklórepülő tartózkodott a start előtt, a nívó felett. A startot követően lejtőzni indult. Amikor a Kilencfa elnevezésű starthely felé haladt, helyzetéhez képest baloldalról-szemből észlelte, hogy vele szembe közeledik a "B" pilóta.

Helyzetéből adódóan jobb oldali irányba (a hegy miatt) kitérni nem tudott, először kiabált a szembejövő pilótának, majd sikított, azonban az összeütközést elkerülni nem tudta. "B" pilóta ernyője a feje fölött ütközött a zsinórjainak. A súlykülönbség és a bekövetkezett forgás miatt az alul lévő "B" pilóta "A" pilótához képest csúszni kezdett lefelé, aminek következtében zsinórjai leszorították "A" pilóta kezét, aki ennek következtében nem tudott mentőeszközt alkalmazni. A csúszás okozta súrlódástó "B" pilóta zsinórjai több helyen szétvágták "A" pilóta overálját. "B" pilóta földetérését követően "A" pilóta kupolája fára akadt, így a pilóta nem ütközött a földnek, karcolásos horzsolásokat szenvedett.

"B" pilóta elmondása szerint, a startot megelőzően már 3-3,5 órát repült. A környező légtérben mindenütt kiválóan lehetett termikelni, így a levegőben egyidőben 18-21 siklóernyős nem zavarta egymást. 18 óra után csak az Újlaki-starthely emelőterében lehetett jól repülni, ezért ez a terület összeszűkült a még levegőben tartózkodó siklóernyősöknek.

A vitorlázó-repülőtér felé haladva az tudatosult benne, hogy két siklóernyős kupola tart felé. Az ütközés megelőzésére úgy döntött, hogy a hegy felé irányban éles fordulót hajt végre, a manőverből a szembejövő "A" siklóernyővel ütközött.

Az ütközést követően (már forgásban) mentőeszközt nyitott, amely nem nyílt ki.

A kialakult alakzatban elsőnek ért földet, ahol a sziklás talajjal való ütközés, a forgási helyzetéből szemből következett be. A földetéréskor eszméletvesztéssel járó nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.

Amiben mindkét összeütközött pilóta egyetértett, az ütközést követő részleges kupolaomlás, és az összeakadásból eredő forgás volt.

Kérdésre "B" pilótának kétségei támadtak a neki jobb oldalán lévő siklóernyő haladási irányát illetően. A forduló manőver irányának megválasztásában az motiválta, hogy úgy érzékelte, a neki balról jövő "A" pilóta felé fordult.

Így vélhetően cselekvését pillanatnyi döntése motiválta, hogy "A" pilóta előtt meg tudjon fordulni. Percekkel az ütközés előtt megfordult fejében a leszállás gondolata is, amelyhez a döntés pillanatában ellentétes irányú fordulót kellett volna végrehajtani, amivel megelőzhette volna az ütközést.

A vizsgáló azon kérdésére, hogy a fáradtság nem befolyásolta-e döntését, "B" pilóta nem tudott egyértelmű választ adni.

A mentőeszköz kidobását követő pillanatokra már nem emlékezik.

A lejtővitorlázás alapvető szabályai közül a legfontosabb: annak a pilótának van elsőbbsége, aki a hegyet jobb kézre látja. Az ebben a helyzetben lévő pilóta jobb oldali manővert nem tud végrehajtani.

3. Következtetések

A fenti esetben az ütközés nagy valószínűséggel elkerülhető lett volna, ha a "B" pilóta:

  • a két kupola között egyenes irányba tovább repül,

  • helyzetét értékelve, jobb oldali manőverrel a sárkányrepülők által használt felső-hangár melletti leszállóban leszáll.

A kialakult vészhelyzetben mindkét pilóta megtette a tőlük elvárható tevékenységet helyzetük javítására, azonban korlátozott mozgásuk következtében a sérülés már megelőzhetetlen volt.

A "B"-vel jelzett pilóta súlyosabb sérülésétől az általa használt rendkívűl jóminőségű bukósisak megvédte. A balesetben alkalmazott bukósisak az eset után használhatatlanná vált.

4. Biztonsági ajánlások

A vonatkozó szabályok betartásával az ilyen esetek elkerülhetők, ezért biztonsági ajánlás kiadására nincs szükség.

Budapest, 2006. szeptember

Janovics Ferenc
bizottság vezető

Farkas Attila
bizottsági tag