BA2006-096_1: A VB javasolja az MRSZ Ejtőernyős Szakbizottságnak, hogy szakági értekezleten tanulmányozzák annak lehetőségét, hogy a tanuló az első önálló ejtőernyős ugrás előtt vegyen részt egy tandemugrásban, ahol a tandempilóta oktató közvetlenül értékelheti a tanuló levegőben való mozgását.