BA2006-275_1: a Elmeszti-bisz részére, hogy a felügyeletük alá tartozó üzemeltető szervezeteken keresztül szervezze meg a légijármű vezetők szakmai ismereteinek elvárható szintre emelését a repülés előtt felkészülés, valamint az ellenőrzött légterek és repülőterek igénybevételére vonatkozóan.