BA2012-245-4P-1 A KBSZ Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során arra a következtetésre jutott, hogy az esemény bekövetkezésében szerepet játszott az a körülmény, hogy a starthely és a vitorlázó repülőgép pilótája közti kommunikáció nem volt kellően hatékony. Ezért:

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a képző szervezeteknek, gondoskodjanak arról, hogy a kiképző repülést folytató vitorlázógépekkel folyamatosan álljon fenn (legalább) föld-levegő irányú rádiókapcsolat a repülés ideje alatt.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint hatékonyabbá válik a kommunikáció a vitorlázó repülőgépek pilótáival és ezáltal csökkenthető a vizsgált eseményhez hasonló esetek bekövetkezésének kockázata.