BA2012-406-4P-1 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a repülőterek ható¬sági felügyeletére vonatkozó jogszabályok (24/1999. KHVM rendelet és 263/2006. Kormányrendelet) általánosságban előírják ugyan a repülő-terek állapotának és üzemben tartásának ellenőrzését, de nem határozzák meg az ellenőrzés főbb irányait és követelményeit. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a közlekedésért felelős minisztériumnak, hogy megfelelő jogszabályban, határozza meg a repülőterek üzemben tartási engedélyének kiadásához illetve az engedély hatályának meghosszabbításához előírt „repülőtér szemle” tartalmát, és a szemle végrehajtásának alapvető szabályait.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint remélhető a repülőterek hatósági felügyeletének hatékonyabbá és kiszámíthatóbbá válása.
 
BA2012-406-4P-2 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során bizonytalanságot tapasztalt abban a kérdésben, hogy a hatóságnak a repülőterek állapota és üzemben tartása felett a vonatkozó jogszabályokban előírt felügyeletet milyen módon kell gyakorolnia. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal számára, hogy dolgozzon ki megfelelő belső eljárási rendet a repülőterek állapotának, üzemben tartásának és az üzemben tartási engedélyében foglaltak megtartásának hatékony ellenőrzésére.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint várható, hogy egységesebbé, hatékonyabbá és kiszámíthatóbbá válik a repülőterek állapotának és üzemben tartásának hatósági ellenőrzése.


BA2012-406-4P-3 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. szervezetének felépítése és működése több éve lényegesen eltér a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. által készített és az Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal által jóváhagyott Repülésbiztonság-irányítási Kézikönyvben foglaltaktól. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal (NKH LH) számára, vizsgálja meg, hogy a Buda-pest Airport Zrt. tényleges működése összhangban van-e az NKH LH által jóváhagyott Repülésbiztonság-irányítási Kézikönyvben foglaltakkal.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint biztonságosabbá és jogszerűbbé válna a Budapest Liszt Ferenc Nemzet-közi Repülőtér működése. Erősödne a kiadott és jóváhagyott dokumentumok tekintélye, valamint általánosságban a jogkövető magatartás.

BA2012-406-4P-4 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér irányítótornya számos olyan problémától szenved, melyek veszélyeztethetik az irányítótorony és ezen keresztül az egész repülőtér megbízható és biztonságos működését. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Budapest Airport Zrt. számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül szüntesse meg a budapesti irányítótorony megbízható és biztonságos működését még veszélyeztető műszaki hiányosságokat, különös tekintettel a pince vízelvezetésének elégtelenségére.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint biztonságosabbá és megbízhatóbbá válhat az irányítótorony és ezen keresztül az egész repülőtér működése.
 
BA2012-406-4P-5 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közművei több olyan konstrukciós és karbantartási okokra visszavezethető problémától szenvednek, melyek veszélyeztethetik azok – és közvetve az egész repülőtér – megbízható és biztonságos működését. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Budapest Airport Zrt. számára, hogy a lehető legrövidebb időn belül a repülőtér területén működő közművek átvizsgálása alapján folytassa azok repülés-biztonság szempontjából kritikus hiányosságainak megszüntetését.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint megbízhatóbbá és biztonságosabbá válhat a repülőtér közműveinek és ezen keresztül az egész repülőtér működése.

BA2012-406-4P-6 A vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. által kiadott „Contingency Plan” nem tartalmaz megfelelő eljárást a vizsgált eseményhez hasonló szükséghelyzet rendezett kezelésére. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Budapest Airport Zrt. számára, hogy a HungaroControl Zrt.-vel egyeztetve „Contingency Plan”-jét egészítse ki a vizsgálthoz hasonló szükséghelyzetek kezelésére vonatkozó eljárásokkal.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint a repülőtér szervezete hatékonyabban lesz képes kezelni a vizsgált eseményhez hasonló szükséghelyzeteket és egy esetleges jövőbeni hasonló esemény során biztonságosan fenntartható maradhat a repülőtér működése.

BA2012-406-4P-7 A vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a HungaroControl Zrt. által kiadott „Contingency Plan” nem tartalmaz megfelelő eljárást a vizsgált eseményhez hasonló szükséghelyzet rendezett kezelésére. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt. számára, hogy a Budapest Airport Zrt.-vel egyeztetve „Contingency Plan”-jét egészítse ki az irányítótorony áramellátása és működése teljes ellehetetlenülésének esetén követendő eljárásokkal. Ennek keretében vizsgálja meg egy „tartalék torony” irányítói munkahely kialakításának legkedvezőbb lehetőségeit is.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint a repülőtér szervezete hatékonyabban lesz képes kezelni a vizsgált eseményhez hasonló szükséghelyzeteket és egy esetleges jövőbeni hasonló esemény során biztonságosan fenntartható maradhat a repülőtér működése.
 
BA2012-406-4P-8 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér irányítótornya olyan mértékben leromlott és elhanyagolt állapotban van, ami már nem csupán méltatlan a benn folyó felelősségteljes tevékenységhez, de esetenként magát az irányító tevékenységet és az ott dolgozók személyét is fenyegetheti. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Budapest Airport Zrt. számára, hogy dolgozzon ki felújítási tervet és annak alapján hajtson végre megfelelő felújítást a budapesti irányítótorony műszaki állapotának további javítására.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint irányítótornya műszaki állapota megfelelő környezetet teremt a repülőtér forgalmának biztonságos és hatékony irányításához.

BA2012-406-4P-9 A Vizsgálóbizottság a vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. által működtetett Kényszerhelyzeti Központ működésének fizikai körülményei esetenként korlátozták a működés hatékonyságát, valamint a Központ működése csak részlegesen dokumentált. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Budapest Airport Zrt. számára, hogy fontolja meg a Repülőtéri Kényszerhelyzeti Terv felül-vizsgálatát annak érdekében, hogy annak A0.3.6 pontjában szereplő „Kényszerhelyzeti Központ (CCC)” mérete és felszereltsége összhangban legyen a központ feladatával, a tevékenységében résztvevő szervezetek és személyek számával. Megfelelő működési szabályok és technikai felszerelés alkalmazásával gondoskodjon róla, hogy az ott elhangzottak minden esetben dokumentálva legyenek.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint a Kényszerhelyzeti Központ működése hatékonyabbá és jobban dokumentálttá válhat.