BA 2008-315-4_01: A Vb javasolja az NKH LI-nek, hogy hatósági jogkörével élve, ellenırizze le a Malév Zrt. által üzemeltetett Fokker 70 típusú repülıgépek TAY 620-15/20 hajtómővein felszerelt CASC512 Fuel Flow Regulator-ok repült óra adatait, hogy megfelelnek-e a GOODRICH CMP 052 dokumentum ajánlásainak.

BA 2008-315-4_02: A Vb javasolja az NKH LI-nek, hogy a BA 2008-315_01 pontban leírt ellenırzések adatainak birtokában haladéktalanul tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek a repülésbiztonságot veszélyeztetı helyzet megszüntetéséhez.

Megjegyzés: az NKH LI végrehajtotta 2009. február 26-án.

BA 2008-315-4_03: A Vb javasolja a Malév Zrt.-nek, hogy összhangban az NKH LI által jóváhagyott CAME 1.2 fejezetében foglaltakkal, hajtsa végre a „Malév Fokker 70 Maintenance Programme” felülvizsgálatát és módosítását a Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG által kiadott „EMP Tay 620-15 for Fokker 70 & 100 Operators” címő dokumentum (RM 1581 issue 6. 26 November 2007) ajánlásainak megfelelıen. A módosításnak tartalmaznia kell a fenti dokumentum 4. ON-WING MAINTENANCE fejezetében a Fokker MPD által elıírt munkákon felül, az ún. „RR tasks” munkálatokat is. A módosított „Malév Fokker 70 Maintenance Programme”-ot nyújtsa be jóváhagyásra az NKH LI-nek.

BA 2008-315-4_04: A Vb javasolja a Malév Zrt.-nek, hogy a RR „EMP Tay 620-15 for Fokker 70 & 100 Operators” dokumentumban „soft time”-al rendelkezı hajtómű segédberendezések és karbantartások kerüljenek be a „Malév Fokker 70 Maintenance Programme Component Limitation” fejezetébe, a „soft time” tól-ig értékeivel együtt.

BA 2008-315-4_05: A Vb javasolja a Malév Zrt.-nek, hogy szerzıdött partnerével közösen állítsanak fel olyan számítógépes követı rendszert, amely képes a „soft time”-al rendelkezı segédberendezések karbantartási határidıinek követésére még akkor is, ha a segédberendezés a hajtómőrıl leszerelésre kerül a hajtómő Shop Visit-je elıtt.

BA 2008-315-4_06: A Vb javasolja az NKH LI-nek, hogy a még 2009. január 20-án kiadott BA 2008-315-4_02 számú biztonsági ajánlás kiegészítéseként a törvény által biztosított jogkörével élve segítse és követelje meg a BA 2008-315-4_03, BA 2008-315-4_04 valamint a 2008-315-4_05 számú biztonsági ajánlások végrehajtását és folyamatos betartását.