BA 2008-226-4_1: A Vb javasolja a repülésbiztonságért felelős szerveknek, hogy hívják fel az adott típust üzemeltető szervezetek figyelmét a váratlan hajtóműleállásveszélyére, különös figyelemmel arra a körülményre, hogy a visszahívásban nem érintett hajtóművezérlő egységek is meghibásodhatnak. A repülésbiztonsági szervek saját hatáskörükben egyéb intézkedéseket is foganatosíthatnak.

BA 2008-226-4_2: A Vb javasolja a helikoptert gyártó Eurocopter vállalatnak, hogy arepülésbiztonság előmozdítása érdekében fontolja meg a 3180 kg maximális felszállótömeg alatti, kéthajtóműves helikoptereinek felszerelését légijármű adatrögzítő rendszerrel (ADRS) és hangrögzítő rendszerrel (CARS).

BA 2008-226-4_3: A Vb javasolja az EASA-nak, hogy a repülésbiztonság előmozdítása érdekében fontolja meg a Category A típusú feladatokra alkalmazott kéthajtóműves helikopterek esetén légijármű adatrögzítő rendszer (ADRS) és hangrögzítő rendszer (CARS). beépítésének előírását.

BA 2008-226-4_4: A Vb javasolja a hajtóművezérlő blokk gyártását és programozását felügyelő Turbomeca vállalatnak, hogy fontolja meg a hajtóművek FADEC rendszere logikájának felülvizsgálatát és a túlpörgés-határoló rendszer megbízhatóságának növelését.

BA 2008-226-4_5:
A Vb javasolja az üzemeltetőnek, hogy a pilóták típusátképzése és időszakos ellenőrzése során fordítson kiemelt figyelmet a kényszerhelyzeti eljárások gyakorlati oktatására, különös tekintettel az autorotáció végrehajtására.

BA 2008-226-4_6: A Vb javasolja a gyártónak és az üzemeltetőnek, hogy a légiüzemeltetési utasítás 3. fejezetében részletezett kényszerhelyzeti eljárások leírásában változtassa meg a bármilyen okból leállt hajtómű lekapcsolásának módját. A jelenlegi előírás a hajtóművezérlő kapcsoló „OFF” állásba történő kapcsolását követeli meg. A Vb javasolja, hogy a hajtómű kikapcsolását előzze meg az üzemmód kapcsoló „IDLE” helyzetbe történő kapcsolása és a hajtóműparaméterek ellenőrzése, annak érdekében, hogy egy esetleges téves hajtóműkiválasztás esetén ne történjen meg annak azonnali leállítása.

 

A biztonsági ajánlásokra érkezett válaszok és a végrehajtással kapcsolatos információk:

Válasz a BA 2008-226-4_1 ajánlásra: A hajtóművezérlő egységek gyártását és programozását felügyelő Turbomeca tájékoztatta a KBSZ-t, hogy 2009 első felében tervezi kiadni a 319 73 2128 számú javítási közlöny (Service Bulletin) felülvizsgált változatát, amelyben az eredeti közlöny által érintett, visszahívásra rendelt DECU blokkok körét kiterjeszti valamennyi DECU blokkra.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 2009. április 6-án keltezett hivatalos válaszában tájékoztatta a Vb-t, hogy az adott légijármű típusra számított, a hajtóművezérlés hibájából bekövetkezett repülés közbeni hajtóműleállási arány alacsonynak mondható, és teljes mértékben megfelel az érvényes normáknak. Az EASA egyben üdvözölte a Turbomeca DECU korszerűsítésre vonatkozó intézkedési tervét. A Vb biztonsági ajánlását az EASA részbeni egyetértéssel befogadta.

Válasz a BA 2008-226-4_4 ajánlásra: A Turbomeca 2009 szeptemberében tervezi kiadni a 319 73 2130 (TU 130) számú javítási közlönyt (Service Bulletin), amelyet 2009. november 1-től kell alkalmazni. A TU 130 módosítás kiiktatja a túlpörgésgátlót azon üzemmódokon, amikor nem indokolt annak használata (az N2 fordulatszám 30% és 107% közötti értékeinél). A módosítást a TU 128 módosításon már átesett DECU blokkokon javasolt elvégezni.

Válasz a BA 2008-226-4_6 ajánlásra: Az üzemeltető a balesetet követően módosította a kényszerhelyzeti eljárásokat tartalmazó Memory List dokumentumot az ajánlásban foglaltaknak megfelelően. A módosított műveleti sorrend betartásáról a gépszemélyzetek a hathavonta végrehajtandó légijártassági ellenőrzés során adnak számot.