BA200-089_1: A KBSZ azt javasolja a Szabad Repülők Szövetségnek, hogy dolgozzon ki eljárást a középfokú képzés dokumentációjának vezetésére. Az eljárás célja, hogy követhető legyen a középfokú képzés kezdési ideje, az oktató személye, a képzésben résztvevő haladási üteme.

BA200-089_2: A KBSZ azt javasolja a Szabad Repülők Szövetségnek, hogy dolgozzon ki eljárást a képzések dokumentálásai belső ellenőrzésére. Hatalmazza fel a REBISZ szervezetét az oktatások menetében való szúrópróbaszerű ellenőrzésekre.

Az ellenőrzés javasolt célja, a tematikában rögzített oktatások idején vezetett oktatói és növendéknapló vezetése

A fenti javaslatokat a kiképzési tematika mellékleteként lenne célszerű megjeleníteni.