BA2008-141_1: A Vb azt javasolja a Szabad Repülők Szövetségének, vezesse be és tegye nyilvánossá a műszaki vezetők által alkalmasnak és alkalmatlannak minősített légijárműveket (1995. évi XCVII. Törvény a légi közlekedésről17.§ (1).

BA2008-141_2: A Vb azt javasolja a Szabad Repülők Szövetségének, egészítse ki a Siklóernyős Kiképzési Tematika II: Középfokú képzés fejezetét, a tanfolyamok dokumentálására vonatkozó ponttal. Ebben konkrétan kell rögzíteni az oktatás kezdetét, folyamatát, valamint az oktatási gyakorlatkor a mindenkori oktató nevét.