BA2008-174_1: A Vb azt javasolja a Szabad Repülők Szövetségének, az SZRSZ honlapján szerepeltesse a regisztrált, műszakilag alkalmas, ideiglenesen alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas, alkalmatlan siklóernyőket típus, azonosító, gyári szám, minősítő pecsétnyomó száma szerint.