A légijármű-vezetők és a légiforgalmi irányító szolgálat hatékony kommunikációja elengedhetetlen a légi forgalom biztonsága szempontjából. Ezért szükséges a kommunikációs hibák, félreértések felismerésének és azok kiküszöbölésének gyakorlati ismerete . Ennek érdekében:

BA2008-252-4_1: A Vb javasolja a HungaroControl részére, hogy az eseményhez vezető szituáció – hasonoló hívójelű légijárművek illetve az ebből adódható félreértések - kezelését építse be szimulációs gyakorlatokba.

A Vb véleménye szerint a hatékony gyakorlással a légiforgalmi szakszemélyzet időben felismerheti a légijármű-vezetők által elkövetett visszaolvasási hibákat, hívójel félreértéseket és időben korrigálhatja azokat.

A légiforgalmi szakszemélyzet részére készült előírások lehetőséget adnak a hasonló hívójelű légijárművek hívójelének megváltoztatására, melynek célja éppen a hívójel-tévesztések és félreértések kiküszöbölése. A vizsgált esemény során a légiforgalmi irányítás nem élt ezzel a lehetőséggel, ezért:

BA2008-252-4_2:
A Vb javasolja a HungaroControlnak a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000 KöViM rendeletben biztosított, a légijárművek rádió-távbeszélő hívójelének megváltoztatására lehetőséget adó alkalmazás használatának felfrissítését a légiforgalmi szakszemélyzet körében.

A Vb véleménye szerint ezen lehetőség tudatosabb használatával a hasonló esetek bekövetkezésének esélye csökkenni fog.