BA2008-219-4_1: A Vb javasolja hogy a HungaroControl Zrt. vizsgálja felül a frekvenciaváltásra alkalmazott szabályt, annak érdekében, hogy az induló forgalom ne
tőnhessen el a rádióforgalmazásból hosszabb idıre.

BA2008-219-4_2:
A Vb a hasonló esetek elkerülése végett javasolja, hogy a HungaroControl Zrt. vizsgálja felül a légtérstruktúrát a TMA és CTR kapcsolódása tekintetében.