BA2008-254-4P_1: Az MRSZ készítse el azt a szakmai működési szabályzatot, mely az üzemeltetés valamennyi feltétele tekintetében az UL repülést művelő sportszövetségek felé egységes követelményeket támaszt – különös tekintettel az üzembentartó, és ezen belül a klub-váltásokra, melyek esetében az egyes szakmai vezetők az egységesség megtartása tekintetében kapnak megfelelő feladatokat.