Ügyintéző: Sipos Sándor
Iktatószám:
Gyűjtőívszám: 2006/4/353

KBSZ
HELYBEN
Tárgy:
a 2006-279 számú légiközlekedési tevékenységgel kapcsolatos bejelentés lezárása

Eset kategóriája: Rendellenesség
ideje / helye: 2006. 08. 09. UTC 12:29
Az esetben érintett üzembentartó: Avicraft Kft.
A légi jármű hívójele / típusa: HA-SLZ / C-172

A Közlekedésbiztonsági Szervezet a fenti bejelentést az ECCAIRS-ben rögzítette, az eseményről beérkezett jelentéseket áttanulmányozta, és azokat elfogadta.

A repülőgép ATC engedély és rádió kapcsolat nélkül berepült a TSA 51A ellenőrzött légtérbe.
Az eseményt az okozta, hogy a légi jármű parancsnoka repülési tervét nem tudta a földről előzetesen benyújtani és ezt később a levegőből sem tette meg, illetve nem tájékozódott a Jakabszállás környékén lévő katonai ellenőrzött légterek működéséről. A repülőgép parancsnok rádióját az adott körzetnek megfelelő rádiófrekvenciáktól eltérő frekvenciára hangolta. A repülőgép a fentiek ellenére folytatta ellenőrzött légteret érintő repülését.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet részéről szakmai vizsgálatot, illetve további intézkedést nem igényel, ezért a szóban forgó bejelentést a maga részéről lezártnak tekinti.

Megjegyzés: nincs

Biztonsági ajánlás:

BA2006-279_1: a Magyar Repülő Szövetség részére, hogy a felügyeletük alá tartozó üzemeltető szervezeteken keresztül szervezze meg a légijármű vezetők szakmai ismereteinek elvárható szintre emelését a repülés előtt felkészülés, valamint az ellenőrzött légterek és repülőterek igénybevételére vonatkozóan.

Az eset a KBSZ részéről további kivizsgálást nem igényelt.

Budapest, 2006. október .

Mészáros László
főigazgató