ZÁRÓJELENTÉS
105/2006
SÚLYOS REPÜLŐESEMÉNY
Gyöngyös, Pipis-hegy repülőtér
2006. április 15.
HA-5548 lajstromjelű
R-26 Góbé típusú vitorlázórepülőgép

A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset és a repülőesemény okának, körülményeinek feltárása és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése, valamint javaslatok megtétele. A szakmai vizsgálatnak semmilyen formában nem célja a vétkesség vagy a felelősség vizsgálata és megállapítása.

Az eset összefoglalása

az esemény kategóriája

súlyos repülőesemény

a légijármű gyártója

Pestvidéki Gépgyár Esztergom

típusa

R-26 Góbé

felség- és lajstromjele

HA-5548

a légijármű tulajdonosa

Mátra Repülőklub Gyöngyös

üzembentartója:

MRSZ

a baleset napja és időpontja (UTC)

2006. április 15., 14 óra 25 perc

helye

Gyöngyös Pipis-hegy Repülőtér

A baleset kapcsán súlyosan sérültek száma

0

A légijármű rongálódásának mértéke

kismértékű

lajstromozó állam

Magyar Köztársaság

lajstromozó hatóság

Polgári Légiközlekedési Hatóság

a gyártást felügyelő hatóság

Polgári Légiközlekedési Hatóság

A baleset helyszíne alapján illetékes kivizsgáló szervezet:
Közlekedésbiztonsági Szervezet, KBSz

Rövidítések

MRSZ

Magyar Repülő Szövetség

REBISZ

Repülésbiztonsági Szervezet

PLH

Polgári Légiközlekedési Hatóság

PLI

Polgári Légiközlekedési Igazgatóság (PLH jogutódja)

KBSZ

Közlekedésbiztonsági Szervezet

KSzB

Kivizsgáló Szakbizottság

Vb

Vizsgálóbizottság

Az eset összefoglaló áttekintése

Iskolakör repülése közben, a szembeszél hatásának nem megfelelő figyelembe vétele miatt a légijármű nem ért be a repülőtérre és a repülőteret szegélyező erdőre szállt.

A vizsgálat adatai

Az eseményt a helyi repülőüzem vezetője által megbízott pilóta az esetet követően haladéktalanul, helyi idő szerint 14 óra 35 perckor jelentette az MRSZ-REBISZ vezetőjének, aki tájékoztatta a KBSZ ügyeletét. A repülőüzem vezetője 14 óra 35 perckor értesítette a Gyöngyös Városi Tűzoltóságot. A tűzoltók 15 óra 00 perckor érkeztek a helyszínre. Oktató és növendéke az általuk biztosított létrán hagyta el a gépet, az ágakról a légijárművet a tűzoltók daruval emelték le.

A KBSZ ügyeletese telefonon értesítette a KBSZ főigazgatóját, aki az esemény vizsgálatára az alábbi vizsgálóbizottságot (Vb-t) jelölte ki:

Dr. Ordódy Márton a Vb vezetője,
Dusa János a Vb tagja.

A Vb a rendelkezésére álló vizsgálati anyag felhasználásával zárójelentés-tervezetet készített és a tervezetet észrevételezések megtétele céljából törvényben meghatározott érintetteknek megküldte. Mivel az érintettek törvényben meghatározott határidőn belül észrevételt nem tettek, ezért jelen zárójelentés a tervezet tartalmát érdemi változtatás nélkül közli.

1. Ténybeli információk

1.1 A repülés lefolyása

A vitorlázórepülő oktató növendékkel, csőrölésből, gyakorlatba hozó 1/5 számú feladatot repült a "Tematika a vitorlázó repülő kiképzés végrehajtására" című utasítás szerint. Az iskolakörön emelő áramlatot találva több alkalommal 400 m magasságig emelkedett, majd az utolsó emelést elhagyva a hosszúfalra besorolt. Leszálláshoz helyezkedve a negyedik fordulót a reptér szegélyjelétől kb. 800 m-re, 280 m magasságban hajtotta végre. A leszállás irányába haladva észlelte, hogy egyrészt a szembeszél az előrehaladást gátolja, másrészt a légijármű merülése is szokatlanul nagy. Érezte, hogy terepre-szállás válhat szükségessé, ezért a növendéktől a légijármű vezetését átvette és elmondása szerint 80 km/óra sebességgel közelített a repülőtér felé. Eközben olymértékben tovább süllyedt, hogy egyéb leszállóhely hiányában a repülőteret szegélyező erdőre lebegtetve szállt le.

Oktató és növendéke a gépet sértetlenül, a tűzoltók segítségével létrán hagyta el. A szakszerű mentés következtében a légijármű sem szenvedett további sérülést.

1.2. Személyi sérülések

Sérülések Személyzet Utasok Egyéb személyek

Halálos

0

0

0

Súlyos

0

0

0

Kisebb/semmilyen

1

1

0

1.3. A légijármű rongálódása

A növényzet a szárny vászonborítását több helyen beszakította.

1.4. Egyéb kár

Egyéb kár nem keletkezett.

1.5. A parancsnok pilóta adatai

   

Kora

57 éves

Képesítése

vitorlázó rgv.

Jogosításai

oktató

Szakszolgálati engedély

 

szakmai érvényessége

2007. április 26.

orvosi alkalmasság érvényessége

2006. június 24.

Repült ideje

 

Összesen

315 óra

R 26 Góbéval

210 óra

Felszállás száma

 

összesen

735

R 26 Góbéval

575

A növendék pilóta adatai

   

Kora

32 éves

Képesítése

vitorlázó növendék pilóta

Jogosításai

nincs

Orvosi alkalmasság érvényessége

2007.07.07

Összesen repült ideje

2óra 30perc

Összes felszállás száma

30

1.6. Légijármű adatai

A baleset időpontjában a repülőgépet az üzembentartó a PLH által kiállított igazolás birtokában üzemeltette.
A feladat végrehajtására a légijármű alkalmas volt.

1.7. Meteorológiai adatok

Az induló repülőtéren mért adatok szerint, az eset időpontjában, 270 fokról a talajon becsült 6 m/s erősségű szél fújt, mely lökéses volt. A magassági szél ennél erősebb volt és a kb.10-12 m/s értéket is elérhette. A leszálló fázisban a merülés 4-5 m/s értékű volt a fedélzeti műszerek alapján. A behelyezkedést az oktató 80km/h sebességgel hajtotta végre, a repülőtér eléréséhez kb. 5-10 m magasság hiányzott.

1.8. Navigációs berendezések

A repülőgép vitorlázó repüléshez szükséges berendezésekkel el volt látva.

1.9. Összeköttetés

A reptéren elhelyezett ponyvajelekkel volt biztosítva.

1.10. Repülőtéri adatok

Az induló repülőtér üzemeltetési engedéllyel rendelkezett.

1.11. Légijármű adatrögzítők

A légijármű vitorlázó repülő adatrögzítővel nem rendelkezett.

1.12. A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok

Becsapódás nem történt.

1.13. Az orvosi és az igazságügyi-orvosszakértői vizsgálatok adatai

A VB a pilóta igazolt orvosi alkalmassága alapján effajta vizsgálatok elvégzését nem tartotta szükségesnek.

1.14. Tűz

Az eset során tűz nem keletkezett.

1.15. Túlélés lehetősége

Oktató és növendéke sérülést nem szenvedett.

1.16. Próbák és kísérletek

Próbákra, kísérletekre nem volt szükség.

1.17. A szervezetek jellemzése

Az esettel összefüggésben nem indokolt az érintett szervek jellemzésére kitérni.

1.18. Kiegészítő adatok

A fentieken túl nem merültek fel közlésre érdemes adatok.

1.19. Hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszerek

A hagyományoson túl nem volt szükség egyéb kivizsgálási módszerek alkalmazására.

2. Elemzés

A pilóta saját nyilatkozata szerint a besiklást 80 km/h sebességgel hajtotta végre. Az R-26 "Góbé" vitorlázó repülőgép sebességi polárisával végzett számítás szerint, de a "Kezdő vitorlázórepülő oktatási segédlet" című könyv 2.51 és 2.52 pontjai szerint is az élénk szembeszelet és a 4-5m/s értékű merülést figyelembe véve ennél jelentősen nagyobb, de legalább 120 km/h sebességgel kellett volna a repülőteret megközelíteni.

3. Következtetések

Az oktató a nagy merülésű légtömegben és ellenszélben történő repülésre vonatkozó alapvető repülés-technikai követelményt nem vette figyelembe.

4. Biztonsági ajánlások

A KSZB nem talált olyan körülményt, ami biztonsági ajánlás kiadását indokolná.

Budapest, 2007. január

dr.Ordódy Márton
vizsgálóbizottság vezetője

Dusa János
vizsgálóbizottság tagja