007/2006
REPÜLŐESEMÉNY
Csákvár-repülőtér
2006. 01. 15. 15 : 45.
EDEL SABER L típusú siklóernyő


A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, repülőesemény, rendellenesség okának, körülményeinek feltárása és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése, valamint javaslatok megtétele. A szakmai vizsgálatnak semmilyen formában nem célja a vétkesség vagy a felelősség vizsgálata és megállapítása.

Az eset összefoglalása

esemény kategóriája

INCID repülőesemény

légijármű gyártója

 

típusa

EDEL SABER L típusú siklóernyő

széria száma

7037024

tulajdonosa

a sérült

üzembentartója

MPC Siklórepülő Klub

baleset napja, időpontja (UTC)

2006.január 15.15.45.

helye

Csákvár repülőtér

sérültek száma

1 fő

légijármű rongálódásának mértéke

a légijármű nem sérült

lajstromozó állam

lajstromozásra nem kötelezett légijármű

hatóság

nincs

A baleset helyszíne alapján illetékes kivizsgáló szervezet: Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban) KBSZ

Az eset összefoglaló áttekintése

A vizsgálat adatai

A KBSZ ügyeletére az esetet 2006. január 15-én 15 óra 50 perckor a helyszínen tartózkodó siklóernyős oktató jelentette be.

A KSZB ügyeletese 15 óra 55 perckor jelentette a KBSZ főigazgatójának, aki a repülőesemény vizsgálatára szakma kivizsgáló bizottságot küldött ki (továbbiakban KB), amelynek:

vezetője:

Janovics Ferenc balesetvizsgáló, elemző

bizottsági tagja:

Nagy Sándor helyszínelő technikus

tanácsadó:

igénybevétele nem volt szükséges

külföldi szakértő:

igénybevétele nem volt szükséges

eseti szakértő:

Ferency Miklós siklóernyős oktató

üzembentartója

MPC Siklórepülő Klub

baleset napja, időpontja (UTC)

2006.január 15.15.45.

helye

Csákvár repülőtér

sérültek száma

1 fő

légijármű rongálódásának mértéke

a légijármű nem sérült

lajstromozó állam

lajstromozásra nem kötelezett légijármű

hatóság

nincs

1. Ténybeli információk

Előkészítés

A KB kérdésére a siklóernyős növendék elmondta, hogy az eset napján figyelembe véve a repülésre alkalmasnak látszó időt, lakóhelyéről Csákvár- repülőtérre utazott, hogy folytassa siklóernyős tanfolyamát.

A tanfolyam már 2005-ben elkezdődött és a kisdombos gyakorlások mellett a növendék már csörléssel is repült. A sérült elmondta, hogy elméleti vizsgát még nem tett. Repülési naplóval nem rendelkezik, képzési naplója van, abba készít jegyzeteket az elhangzottakról, illetve a javasolt "A siklóenyőzés ABC-je" című könyvből.

A helyszínre az elsők között érkezett. Egyéb okokból már hosszabb ideje távolmaradt a képzésről, ezért úgy döntött, hogy felfrissíti ismereteit. Először félrevonulva kupolájának felhúzásait gyakorolta, majd az időközben elkezdődött csörlővel való vontatásokat nézte. Előbb az indulás helyszínén szemlélődött, majd felült a csörlőkezelő mellé és onnan nézte a vontatások menetét.

Ezt követően úgy döntött, hogy jelentkezik gyakorló feladat végrehajtására.

A szakoktató néhány kérdése után a növendék kiterítette repülésre kupoláját, összecsatolta azt a beülő rendszerével, majd jelezte oktatójának, hogy felkészült a csörlővel tervezett feladatra.

1.1 A repülés lefolyása

A csörlőkezelő csatlakoztatta a növendék hevederzetével a vontatókötelet, leellenőrizte a leoldó helyzetét és megkezdte a csörlést.

A növendék felhúzta a feje fölé a kupolát és futva gyorsítani kezdett. Amikor úgy érezte, hogy a kupola olyan állapotban van a feje fölött, hogy már megtarthatja a súlyát, elhelyezkedett a beülőben.

A kupola azonban olyan mértékben megsüllyed, hogy a pilóta érzékelte, korai volt a beülés, és földet fog érni, ezért kicsúszva a beülőből ismét futni kezdett. Több tízméteres futás után érezte, hogy fájó jobb térde nem fogja sokáig bírni, ezért ismét kísérletet tett helyet foglalni a beülőben. Ezt követően ismét megsüllyedt az ernyő, aminek az volt a következménye, hogy tovább kellett futnia.

A beülőből való kicsúszásnál elakadt a fájó lába, melynek következményeként arcra esett. Rövid időre elvesztette eszméletét.

1.2. Személyi sérülések

Sérülések Személyzet Utasok Egyéb személyek

Halálos

 

 

 

Súlyos

 

 

 

Kisebb/semmilyen

1

 

 

1.3. A légijármű sérülése

A légijármű a balesetből kifolyólag nem sérült.

1.4. Egyéb kár

Egyéb kárt a vizsgálat befejezéséig a KB-nek nem hoztak tudomására.

1.5. A személyzet adatai

A légijármű parancsnoka  

Kora, neme

49 éves férfi

Szakmai engedélye

 

Egészségügyi engedélye

egészségügyi minősítés nincs előírva

Képesítése

nincs

Jogosítás

nincs

Repült ideje/felszállások repülési napló szerint:

 

Összesen

nincs nyilvántartva

Utolsó 12 hónapban

nincs nyilvántartva

Utolsó harminc napban

nincs nyilvántartva

1.6. A légijármű adatai

  kiadva érvényessége

Légialkalmasság

2004. 04. 16.

2004. 12. 31.

Kategória

DHV 2

2005. 01. 31.

Visszatérítő berendezés

Fireboard R-2

2005. 01. 31.

1.7. Meteorológiai adatok

Szemtanú elmondása szerint az időjárás a képzés követelményeinek megfelelő volt.

1.8. Navigációs berendezések

A navigációs berendezések az esemény lefolyására nem voltak hatással, ezért részletezésük nem szükséges.

1.9. Összeköttetés

A kommunikációs berendezések az esemény lefolyására nem voltak hatással, ezért részletezésük nem szükséges.

1.10. Repülőtéri adatok

Az esetben érintetett terület nem nyilvános fel- és leszállóhely.

1.11. Légijármű adatrögzítők

A légijárművön adatrögzítő nem volt, repülését segítő varió + magasságmérővel rendelkezett, amely az érintett légijármű típusra és feladathoz nincs előírva.

1.12. A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok

A légiközlekedési balesetkor roncs nem keletkezett.

1.13. Az orvosi vizsgálatok adatai

A sérültet a Székesfehérvári Szent György Kórház Traumatológiai osztályára szállították, ahol enyhe agyrázkódást állapítottak meg.

Igazságügyi-orvosszakértői vizsgálat

Az ügyben igazságügyi-orvosszakértői vizsgálat nem történt.

1.14. Tűz

Az eset kapcsán tűz nem keletkezett.

1.15. A túlélés lehetősége

A kialakult repülési helyzetben a siklóernyős pilóta nem került életveszélyes helyzetbe.

1.16. Próbák és kísérletek

A vizsgálat során próbákat és kísérleteket nem folytattak, a véleményalkotáshoz arra nem volt szükség.

1.17. A szervezetek jellemzése

A KB vizsgálata alapján a kiképző egyesület a Szabadrepülők Szövetsége nyilvántartásában nincs kiképző szervezetként akkreditálva.

1.18. Kiegészítő adatok

A KB- nek érdemi kiegészítő adatot nem hoztak tudomására.

1.19. Hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszerek

A kivizsgálás során újabb módszerek alkalmazása nem volt szükséges.

2. Elemzés

2.1. Személyi feltételek

2.1.1. A növendék

A pilóta 2005. őszén jelentkezett siklóernyős tanfolyamra.

Már a tavalyi évben repült csörlővontatásos módszerrel, de sem azok számát, sem a repült időt saját magának nem regisztrálta. Alapfokú vizsgát nem tett, "Növendék naplóval "nem rendelkezett.

A siklóernyős pilótaképzés tematikája előírja, (Tematika I. 5.) hogy a képzés menetében az alapfokú elméleti oktatást az A/5 gyakorlat megkezdéséig (100 méternél nagyobb szintkülönbségű repülések) be kell fejezni, amely írásbeli vizsgával zárul.

A speciálisan csörlésre vonatkozó előírás szerint (CS/1. 3.) az alapfokú oktatást a CS/3. b/ gyakorlat megkezdéséig (csörlés magassága 30 méter, feladata egyenes vonalú repülés, leszállás) be kell fejezni, a növendéknek írásbeli vizsgát kell tennie.

2.1.2. Az oktató

Csörlős alapfokú tematika szerint képzést csak jogosított csörlő szakoktató végezhet. Az oktató a KB kérésére ilyen minősítést nem tudott bemutatni.

Alapfokú képzést (Tematika I. 2.) olyan repülőeszközzel kell végrehajtani, amelynek alkalmassága iskolarepülésekre szól.

Csörlős alapfokú képzést, csak olyan repülőeszközzel lehet végrehajtani, amelynek alkalmassága csörlésre is szól. A tanuló saját eszközzel repült, amelynek minősítése nem felel meg ennek a követelménynek.

Az oktatónak ezek az előírások elkerülték a figyelmét.

2.2. Tárgyi feltételek

KB az érintett légijármű műszaki alkalmasságát és az ülés biztosítását igazoló okmányt faxon kapta meg, mely, 2004. 12. 31- én lejárt.

A pilóta az eseményt követően megküldte a KB-nek a 2006 évre szóló műszaki érvényességet és biztosítást igazoló okmányok másolatait.

A KB kérésére, a csörlőre vonatkozó (az esemény idején érvényes) műszaki alkalmasságot, igazoló okmányt a csörlőkezelő nem tudta bemutatni.

3. Következtetések

3.1. A siklóernyős tanfolyam ideje a tapasztalati tényezőket figyelembe véve 6-8 hétvége. Ez idő alatt az elméleti oktatás mellett elkezdődhet a gyakorlati feladatok végrehajtása is, azonban a KB a tanulmányozott tanfolyamot rendkívül hiányosnak tartja.

Úgy kezdték meg a nagyobb gyakorlati tevékenységet igénylő feladatokat, hogy:

  • tematikában előírt alapvizsga hiányzott,

  • nem volt képzési naplójuk a növendékeknek,

  • nem volt okatási naplója az oktatónak,

  • a szóban forgó kupolának nem volt "csörlőképzésre alkalmas" minősítése,

  • nem voltak meg az előírt, megfelelőséget igazoló műszaki alkalmasságok,

  • nem voltak meg a kötelező biztosítások,

  • a képzések folytak kisdombon is és csörlőzve is.

Megállapíthatatlan, hogy a képzés mely pontján, melyik kiképzési előírást tartották szem előtt.

3.2. A PLH által jóváhagyott alapfokú tanfolyam, az "A" fokozatú vizsga letételéhez szükséges minimális felszállás számot 50-ben határozza meg, amelyet a sérült repülési naplója azért nem tartalmazhatta, mert nem kapott ilyet. A képző szervezet, "Munkafüzetet" adott növendékeinek, azonban a füzetben oktatói bejegyzés nem található, így az nem érte el rendszeresített célját.

3.3. A sérült az általa előirányzott fizikai felkészülése során megsérült. Nagy valószínűséggel fájó lába miatt következett be a baleset.

A növendéknek az első sikertelen kísérlet után jeleznie kellett volna, hogy a lába állapota akadályozza őt a feladat végrehajtásában, azonban (bár átvillant a növendéken a gondolat) ezt nem tette meg.

A kiképzőnek nincs előírva a fizikai állóképesség repülés előtti ellenőrzése, azonban start közben látnia kellett volna, hogy a növendék futása a sérülés miatt nem gördülékeny, így a startot az első sikertelen próbálkozás után meg kellett volna szakítania.

3.4. A siklóernyős szakágnál nincs hatósági orvosi vizsgálat előírva. Azonban az oktatónak jogában áll a növendéket a tervezett feladattól eltiltani, (vagy menet közben megszakítani a feladatot) amennyiben az nem tőle elvárható mozgáskészséget produkál és ezzel a feladat során veszélyhelyzetbe kerülhet.

4. Biztonsági ajánlások

BA2006-007_1: A KB javasolja a Szabadrepülők Szövetsége siklóernyős szakbizottságnak, hogy 2006. április 01-ig. állítsa fel üzembentartói baleseti ügyeleti szolgálatát.

BA2006-007_2: A KB javasolja a Szabadrepülők Szövetsége siklóernyős szakbizottságnak, hogy dolgozzon ki tervet, iskoláik oktató-módszertani eljárásainak, azok okmányolási rendjének, valamint az alapfokú tanfolyamok gyakorlati végrehajtásának ellenőrzésére.

BA2006-007_3: A KB javasolja a Szabadrepülők Szövetsége siklóernyős szakbizottságnak, hogy oktatási rendszerében írja elő, hogy az alapfokú képzés lezáró vizsga esetén a kiképzők rögzítsék a növendék által végrehajtott felszállások számával, és a repülési időket.