002/2006
REPÜLŐESEMÉNY
Budapest légtér
2006.01.05. 19:10.
HA-LHB
B767-27GER

 

A szakmai vizsgálat célja a légiközlekedési baleset, repülőesemény, rendellenesség okának, körülményeinek feltárása és a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges szakmai intézkedések kezdeményezése, valamint javaslatok megtétele. A szakmai vizsgálatnak semmilyen formában nem célja a vétkesség vagy a felelősség vizsgálata és megállapítása.

Rövidítések jegyzéke

AC

Alternating Current / váltóáram

ACE

Aeroplex of Central Europe / Középeurópai Légijármű Javító Központ

AFL

Aircraft Flight Log / repülőgép fedélzeti napló

ATPL

Airline Transport Pilot Licence / kereskedelmi pilóta szakszolgálati engedély

BITE

Built In Test Equipment / beépített önellenőrző áramkör

BUD-JFK

Budapest-New York (Kennedy repülőtér)

EICAS

Engine Indicating and Crew Alerting System / hajtómű és fedélzeti rendszerek adatkijelzését integráló és személyzetfigyelmeztető rendszer

ETOPS

Extended range Operations with two-engine airplane / kéthajtóműves repülőgépek megnövelt hatótávolságú üzemeltetése

FL

Flight Level / repülési szint (1 FL=100 feet)

KBSZ

Közlekedésbiztonsági Szervezet

LT

Local Time

OCC

Operation Control Center / operatív irányító központ

PLH

Polgári Légiközlekedési Hatóság

P/N

Part Number / cikkszám

S/N

Serial Number / sorozatszám-gyáriszám

UTC

Universal Time Co-ordinated / grenwich-i idő

Vb

Vizsgálóbizottság

YYZ-BUD

Toronto-Budapest

Angol kifejezések jegyzéke

AC motor

váltakozó áramú elektromos motor

AUTO 1, 2

1-es, 2-es automatikus rendszer

assembly

szerelt egység

CABIN ALT

kabin magasság

CABIN ALT AUTO1, CABIN ALT

1-es, 2-es kabinnyomás szabályzó automatikus

CABIN2, AUTO INOP

működése üzemképtelen

Cabin Pressure Controller

kabin nyomás szabályzó

Cabin Outflow Valve Actuator

kabin nyomás leeresztő szelep működtető szerkezet

Controller

szabályzó egység

corrective action taken

elvégzett javítási művelet

Enginnering Order

Mérnöki Munkaelrendelő

Outflow valve

kibocsátó szelep

Service Letter

gyártói ajánlás

TEST FLIGH DATA SHEET

ellenőrző repülés adatlap

STATUS MSG COMES ON

működési állapotról üzenet megjelenés

WORK SUMMARY SHEET

munka összesítő lap

Az eset összefoglalása

esemény kategóriája

esemény (INC)

(kondicionáló rendszer hiba miatt)

légijármű gyártója

The Boeing Commercial Airplane Co. U.S.A.

típusa

B767-27GER

lajstromjele

HA-LHB

tulajdonosa

MALCO LLC

üzembentartója

MALÉV Zrt.

baleset napja, időpontja (UTC)

2006. január 05. 19 óra 10 perc (LT szerint

helye

Magyarország/Budapest légtere

A baleset helyszíne alapján illetékes kivizsgáló szervezet: Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban) KBSZ

Az eset összefoglaló áttekintése

2006. január 05-én 19 óra 15 perckor a Malév Zrt. Repülésbiztonsági Osztálya értesítést kapott (a Malév OCC-től) hogy a Malév MAH090-es járatán a nyomásszabályzó rendszer nem megfelelően működik, majd tájékoztatta a KBSZ ügyeletesét a történtekről, először mobiltelefonon, majd telefaxon. A KBSZ ügyeletese az esetet jelentette a KBSZ főigazgatójának és a PLH ügyeletesének.

A budapesti felszállást követően a túlnyomásszabályzó rendszer rendben működött. FL190 felett bejelzett a "CABIN ALT" jelzés. FL100 alá süllyedést követően a rendszer csak kézi vezérléssel tudta biztosítani a kívánt kabinnyomást mivel AUTO1-ről AUTO2-re kapcsolva változás nem történt. A hajózószemélyzet a ferihegyi műszakiakkal egyeztetett s műszaki és kereskedelmi okokból a visszafordulás mellett döntöttek. Egy órás repülés után a túlsúlyos leszállás feltételei adottak voltak, ezért 19 óra 33 perckor leszálltak Ferihegyen. A műszakiak Auto 1 Controllert cseréltek meghibásodása miatt, majd földi ellenőrzést hajtottak végre, hibát nem észleltek.

Ezt követően a repülőgép BUD-JFK útvonalat teljesített ismételten nyomásszabályzási problémával. A JFK repülőtéren a Delta műszaki szolgálata ellenőrizte a rendszert, azonban hibát nem talált. JFK-BUD útvonal teljesítését követően az előző hiba miatt az Outflow valve-et működtető váltóáramú motorokat kicserélték.

Ezt követően a repülőgép több útvonalat teljesített nyomásszabályzó probléma nélkül.

A következő nyomásszabályzási hiba január 9-ikén jelentkezett YYZ-BUD útvonalon.

Budapesti leszállást követően, hajtómű leállítás után "CABIN ALT AUTO1, CABIN ALT AUTO2, AUTO INOP" jelzés érkezett bár repülés közben a személyzet hibát nem észlelt.

A hiba ismétlődésére tekintettel az előírt technológán felüli ellenőrzést és hibajavítást végeztek a repülőgépen. Berendezés cseréket követően, vezeték ellenőrzések s a váltóáramú motorok "vissza"-cseréje után az egész rendszer megnyugtató működését ellenőrizendő minősítő ellenőrző repülés mellett döntöttek az üzemeltető illetékes vezetői.

Az ellenőrző repülést január 12-én hajtották végre, mely során a nyomásszabályzó rendszer minden ellenőrzési pontban megfelelően működött. Az ellenőrző repülés óta a repülőgép ezen rendszerének meghibásodásáról a Vb tudomást nem szerzett sem a dokumentációk átvizsgálása sem egyéb úton.

A KBSZ főigazgatója a Vb vezetőjének Sipos Sándor repülési főosztály vezetőjét, tagjának balesetvizsgáló mérnökét, Horváth Jánost jelölte ki.

A kivizsgálás ideje alatt a Vb áttekintette a releváns dokumentációkat, javítási okmányokat, majd azokat az eset függvényében elemezte és értékelte.

A Vb megállapította, hogy a repülőeseményt a "Cabin Pressure Controller" (P/N: 2117388-13) meghibásodása idézte elő.

A Vb által készített zárójelentés tervezetet 2006. 08. 31-én megküldte az érintetteknek (PLH, MALÉV Zrt.). A jogszabályban meghatározott határidőn belül a MALÉV Zrt. küldött a zárójelentés tervezettel kapcsolatosan egyetértő véleményt.
Fentiekre tekintettel a KBSZ a Vb által készített zárójelentés tervezetét érdemi változtatás nélkül véglegesíti, s azt közzéteszi.

1. Ténybeli információk

1.1 A repülés lefolyása

A kijelölt hajózó személyzet a HA-LHB lajstromjelű Boeing B767-27GER típusú repülőgéppel, 160 utassal a fedélzetén, a MAH090 számú Budapest - New York menetrendszerinti járat teljesítésre indult helyi idő szerint 18 óra 30 perckor.

A felszállás után a repülőgép hajózó személyzete FL190 magasságon "CABIN ALT" lámpajelzést és Eicas "CABIN ALT" hibaüzenetet észlelt. Ezért a személyzet a jelzéssel egyidőben süllyedésbe kezdett hogy a kabinnyomás értékét a 2-es rendszerrel automata módon beszabályozzák. A kísérlet FL100 alatti magasságon eredménnyel nem járt, ezért kézi beavatkozással állították be a kabinnyomást. A hibáról konzultáltak a karbantartó bázissal, melynek eredményeként a személyzet a felszállást követő 1 óra 3 perc után a ferihegyi repülőtéren, a túlsúlyos leszállás feltételeinek megléte mellett, kényszerleszállt. A visszafordulás mellett műszaki s gazdaságossági okok játszottak szerepet.

A leszállást követően a karbantartó szervezet (ACE) tranzit, "daily check"-et és túlsúlyos leszállásra előírt ellenőrzést hajtott végre. A hiba elhárításának érdekében az 1-es Cabin Pressure Controller cseréjére került sor (P/N: 2117388-13, S/N: 113-607 helyett S/N: 62-A0512). A rendszer földi ellenőrzésekor rendben működött majd a gépet BUD-JFK útvonalra küldték helyi idő szerint 21 óra 55 perckor. JFK célrepülőtér megközelítésekor FL130-on ismét hibaüzenet jelent meg az EICAS képernyőn (AFL1056150 beírás: "CABIN ALT AUTO1" STATUS MSG COMES ON"). A Delta műszaki személyzete a tranzit check végrehajtása során ellenőrizte az érintett rendszert is, azonban hibát a földön nem észlelt. A repülőgép Budapestre érkezése után a fenti hibajelzés miatt azonban az Outflow valve-et működtető váltakozó áramú motorjait a karbantartó szervezet kicserélte a raktáron lévő motorokra. Mint később kiderült ez a beavatkozás nem volt szükségszerű, a hiba a későbbiekben is jelentkezett. (Később ezt a cserét egy újabb "vissza"-cserével az eredeti állapot visszaállítása érdekében "semmissé" tették)

A repülőgép ezt követően több repülést teljesített, majd január 9-én a budapesti leszállást követően, hajtómű leállítás után, az EICAS képernyőjén "CABIN ALT AUTO1, CABIN ALT AUTO2, AUTO INOP" üzenet jelent meg. Mivel ez már ismétlődő, gyakori hibaüzenet volt a rendszerre vonatkozóan, részletes hibafeltárás és ellenőrzés vált szükségesé.

Ezt a hibajelzést azonban a kapitány tévesen az előző útvonal AFL-jére dokumentálta (a 1071857 helyett a 1071856-os számúra). A parancsnok pilóta tisztázó meghallgatás során ezt megerősítette, s a Vb a torontói AFL példány másolatának megvizsgálásával tényszerűnek elfogadta. A tévesen rossz helyre történő bejegyzés a műszaki tevékenységet nem befolyásolta.

A hibajavítás során a Cabin Pressure Controller-t (AUTO2 rendszerben) cserélték egy újabb típusúra (a P/N: 2117388-13 típust P/N: 2117388-15-ös típusra).

Ezt a típuscserét egyébként a Boeing gyár 767-SL-21-064-B Service Letter-e is ajánlja, mivel ez a csere csökkenti a Cabin Pressure Controller meghibásodási valószínűségét.

Ellenőrizték a vezetékeket a vezérlőpaneltől a Controller-ekig és a Controller-ektől a kibocsátó szelepig. Az Aeroplex Mérnökszolgálat döntése értelmében a kibocsátó szelepet lecserélték, melyre a korábban leszerelt meghajtó motorokat szerelték vissza. Ezt, azzal lehet magyarázni,hogy az AUTO1 Controller AC motor hibajelzést is rögzített.

Ezt követően az AC motorok minősítése, továbbá a kibocsátó szelep ETOPS significant rendszer része, január 12-én minősítő ellenőrző repülést rendeltek el. Bár az ellenőrző repülést kötelező jelleggel nem írja elő semmi, a sorozathiba megnyugtató lezárása érdekében végrehajtották. A nyomásszabályzó rendszer minden ellenőrzésen megfelelően működött melyet a 12/01/2006/01 számú BOEING B767 TEST FLIGH DATA SHEET-en dokumentáltak.

A minősítő ellenőrző repülés óta a nyomásszabályzó rendszerben hibát nem észlelt, sem a hajózó, sem a műszaki személyzet, s a Vb a január-február havi gépokmány áttanulmányozása során erről meggyőződött.

1.2. Személyi sérülések

Sérülések Személyzet Utasok Egyéb

halálos

0

0

0

súlyos

0

0

0

könnyű

0

0

0

nem sérült

2/5

160

0

1.3. A légijármű sérülése

A légijármű az eset során nem rongálódott meg.

1.4. Egyéb kár

Az eset során egyéb kárról nincs információja a Vb-nek.

1.5. A személyzet adatai

1.5.1. Légijármű parancsnok adatai

   

kora és neme

56 éves, férfi

szakszolgálati engedélye

ATPL

szakszolgálati engedély megnevezése

közforgalmi pilóta

szakmai érvényessége

2006. 03. 31.

utolsó repüléstechnikai ellenőrzés ideje

2005. 10. 09.

beosztása

B767 parancsnok pilóta

jogosítása

B767/CP

orvosi érvényessége

2006. 05. 21

összes repült ideje

17153 óra

összes repült ideje a B767-27GER típuson

8328 óra

1.5.2. Légijármű másodpilóta adatai

   

kora és neme

28 éves, férfi

szakszolgálati engedélye

ATPL

szakszolgálati engedély megnevezése

közforgalmi pilóta

szakmai érvényessége

2006. 03. 31.

utolsó repüléstechnikai ellenőrzés ideje

2005. 08. 06.

beosztása

B767 első tiszt/másodpilóta

jogosítása

B767/F/O

orvosi érvényessége

2006. 03. 04.

összes repült ideje

1930 óra

összes repült ideje a B767-27GER típuson

605 óra

1.6. A légijármű adatai

1.6.1. Törzs adatai

   

típus

Boeing B767-27GER

gyártási száma

27049

gyártási időpontja

1993

gyártó

Boeing Commercial Airplane Co.

légiakalmassági bizonyítvány száma

LHB 4453

érvényessége

2006.12.09.

üzemideje összesen

53761 óra, és 7004 ciklus,

4638 nap

utolsó nagyjavítása

-

1.6.2. Hajtóművek típusa CF6-80C2-B4F

1.6.3. A bal hajtómű adatai

   

Gyári száma (S/N):

702865

Felépítés időpontja

2002. 02. 19.

A hajtómű összes üzemideje:

41815 óra és 5440 ciklus

 

A jobb hajtómű adatai

   

Gyári száma (S/N):

703142

Felépítés időpontja

1999. 11. 27.

A hajtómű összes üzemideje:

54265 óra és 7062 ciklus

1.6.4. A légijármű terhelése

   

tüzelőanyag tömege felszálláskor

53500 kg

tüzelőanyag tömege leszálláskor

47900 kg

légijármű maximális felszálló tömege

175993 kg

repülőgép aktuális felszálló tömege

161300 kg

légijármű maximális leszálló tömege

126098 kg

légijármű tényleges leszálló tömege

155700 kg

A légijármű terhelése, és annak eloszlása a megengedett határokon belül volt, az esettel nincs összefüggésben.

1.7. Meteorológiai adatok

Az eset éjjeli fényviszonyok, megfelelő látásviszonyok mellett történt. Az eset bekövetkezésében a meteorológiai körülmények nem játszottak szerepet.

1.8. Navigációs berendezések

A repülőgép navigációs rendszerei az előírásoknak megfelelően működtek, az eset bekövetkezésében nem játszottak szerepet.

1.9. Összeköttetés

A repülőgép és a légiforgalmi irányítás közötti távközlés /összeköttetés/ az előírásoknak megfelelő volt, az eset bekövetkezésében nem játszott szerepet.

1.10. Repülőtéri adatok

Sem az induló, sem az érkező repülőtér adatai nem relevánsak.

1.11. Légijármű adatrögzítők

Az esemény során a fedélzeti adat és hangrögzítők üzemképesek voltak. Az esemény kivizsgálásához az adatrögzítőből adatkiolvasásra nem volt szükség.

1.12. A roncsra és a becsapódásra vonatkozó adatok

Az eset során a repülőgép nem sérült meg.

1.13. Az orvosi vizsgálatok adatai

Az eset során személyi sérülés nem történt.

1.14. Tűz

Az esemény során, illetve azzal összefüggésben tűz nem keletkezett.

1.15. A túlélés lehetősége

Kutatásra és mentésre nem volt szükség. Az eset során nem alakult ki életveszélyes helyzet.

1.16. Próbák és kísérletek

Próba, illetve kísérlet elvégeztetésére nem volt szükség.

1.17. A szervezetek jellemzése

Az eset idején az üzembentartó az alábbi főbb engedélyekkel rendelkezett.

engedély megnevezése
(magyar)
engedély megnevezése (angol) kiadás dát. érvényesség dátuma

légi üzemeltetői engedély

air operator certificate

2005.04.28

2006.04.30

 

 

 

 

működési engedély

operating licence

2004.04.28

visszavonásig

 

 

 

 

karbantartási rendszer jóváhagyási tanúsítvány

maintenance system approval statement

2005.04.28

2006.04.29

 

 

 

 

jóváhagyási bizonyítvány hu.145.0066

approval certificate

hu.145.0066

2005.07.28

2006.07.31

 

 

 

 

működési engedély földi kiszolgálásra

operating licence

2003.12.31

2008.12.31

 

 

 

 

működési engedély áru/posta fuvarozására

operating licence

2004.04.08

visszavonásig

 

 

 

 

tanúsítvány:

en iso 9001:2000

certificate:

en iso 9001:2000

2003.07.16

2006.06.30

évente felül-vizsgálat

 

1.18. Kiegészítő adatok

Nincsenek

1.19. Hasznos vagy hatékony kivizsgálási módszerek

A Vb új vizsgálati módszert nem alkalmazott.

2. Elemzés

A Vb a rendelkezésre álló adatok, információk, dokumentációk, a parancsnok pilóta meghallgatása illetve a parancsnok jelentése alapján a bekövetkezett esetet az alábbiak szerint elemzi:

A repülőgép műszaki állapota a január 5-i MAH090 járat indulásakor a Vb megítélése szerint alapvetően kifogástalannak bizonyult.

A felszállás utáni ellenőrzéskor a nyomásszabályzó rendszer rendben működött majd a FL190 értéket átlépve bejelzett a "CABIN ALT" jelzés. A személyzet visszasüllyedt FL100 alá ahol ellenőrizték a rendszer kapcsolóit s beállításait, melyet rendben talált. AUTO2-es rendszerre történő átkapcsolással a probléma változatlanul fennállt ezért kézi vezérléssel állították be a kívánt nyomásértéket. Mivel a MAH090-es járat egész ideje alatt, kézi vezérléssel kellett volna a kívánt nyomásértéket tartani s a járatfordítás csak a JFK szerződött karbantartó hibaelhárítása után lett volna lehetséges, ezért a személyzet a karbantartó szervezettel egyeztetve a járat visszafordítása mellett döntött. A döntésnek alapvetően gazdaságossági indoka volt.

Az ACE karbantartó szervezete (forgalmi műszak) a rendelkezésre álló információ alapján a hibakeresést, javítást megfelelően látta el. A pontos s azonnali hibajavítás a rendszer sajátosságából adódóan nem minden esetben valósítható meg maradéktalanul. A jelen esetben is ez történt. Az első javítás (mint később kiderült ezt több is követte) s berendezéscsere (Cabin Presssure Controller) után a földi teszt eredményessége miatt a gépet késéssel, de útvonalra engedték. Azonban a célrepülőtér megközelítésekor a nyomásszabályzó rendszer ismét hibát jelzett. Az AFL-be a pontos hibabeírás az alábbi, a 1056150-es számú lapon: "DURING DESCENT AROUND FL130 "CABIN ALT AUTO1" STATUS MSG COMES ON"!

A Delta Airlines műszaki állomány lefuttatta a rendszer önellenőrző - BITE - tesztjét melynek eredményeként AC motor hibaüzenet keletkezett. A rendszeren melegpróbát hajtottak végre, működéspróbának vetették alá, azonban hibát nem észleltek s így a teszt eredményeként a tranzit check elvégzése mellett a gépet repülésre alkalmasnak minősítették.

Az AFL-ek áttanulmányozása során a 1056151-es számún (JFK-BUD) az azt megelőző AFL-re visszautalva a "Corrective action taken" rovatban okmányoltak (2 db) "Cabin Outflow Valve Actuator" AC motor cserét. A csere indokoltsága kérdéses mivel az AFL-re ilyen tárgyú hibabejegyzés nem született, de a két egymást követő hibaüzenet némileg magyarázhatja a csere végrehajtását. Mint korábban a Vb utalt rá, a rendszer sajátossága hogy a földön nem minden esetben hajtható végre az azonnali, végleges hibaelhárítás. (A földi tesztek nem ekvivalensek a légi működéssel.)

A cserét követően több útvonalat teljesített a gép nyomásszabályzási hiba nélkül január 9-éig.

Január 9-én YYZ-BUD járat teljesítése után, a hajtóművek leállítása után a következő EICAS üzenet jelent meg: "CABIN ALT AUTO1, CABIN ALT AUTO2, AUTO INOP".

A rendszer működésében a hajózó személyzet hibát nem észlelt.

A hibajavítás során az AUTO2 Controller-t cserélték mivel a berendezés BITE ellenőrzése hibát jelzett. Azonban itt egy új altípust építettek be, a P/N: 2117388-13 helyett a P/N: 2117388-15 típust. A cserére egy Boeing Service Letter (767-SL-21-064-B) lehetőséget ad, a döntést az üzemeltetőre bízva. A 2-es számú Controller cseréjével egyidejűleg az ACE Mérnökszolgálat döntése szerint a kibocsátó szelepet lecserélték a korábban a raktári szelepről leszerelt AC motorok átszerelésével egyidejűleg, mivel az AUTO1 Controller AC motor hibajelzést is rögzített.

A javításban részt vevők a számos csere, assembly megbontás majd visszaállítás eredményeként arra a következtetésre jutottak, hogy a rendszeren elvégzett sorozatos megbontások és az ismétlődő hibák indokolttá tehetnek egy minősítő műszaki ellenőrző repülést, bár ezt kötelezően nem írja elő a gyártó. Az ellenőrző repülés melletti érv azonban hogy a rendszer ETOPS significant rendszer s így a biztonsági szint ezen emelésével a Vb egyetért. Különös tekintettel arra, hogy a hiba többször is jelentkezett, de csak repülés közben, s a földi tesztek alkalmával nem volt egyértelműen kiszűrhető a hibás elem.

Megjegyzés
A dokumentumok közül számos olvashatatlanul illetve nehezen olvashatóan volt kitöltve, mely nehezítette a tényfeltárást és utólagos információszerzést.

3. Következtetések

A repülőgép repülésre megfelelően felkészített volt, rendelkezett érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal.

A hajózó személyzet repülésre alkalmas és jogosult volt, az esemény során megfelelően járt el.

A repülőeseményt közvetlenül a Cabin Pressure Controller (P/N: 2117388-13) meghibásodása idézte elő. Az ismétlődést kiváltó műszaki meghibásodásra kétséget kizáróan egy konkrét meghibásodás helytelen hibakeresési-javítási eljárásra nem vezethető vissza, bár tényszerüleg megállapítható hogy a hibát többszöri hibafeltárás követően sikerült megszüntetni.

A légijármű üzemeltetőjének a meghibásodás bekövetkezésében nem volt szerepe.

Egyéb körülményt, -amely az esemény bekövetkezésében szerepet játszott volna - a Vb nem talált.

4. Biztonsági ajánlások

A Vb a szakmai vizsgálatból levonható tanulságként az alábbi biztonsági ajánlásokat teszi:

BA2006-002_1: A KBSZ javasolja az AEROPLEX Kft.-nek, hogy a WORK SUMMARY SHEET oldalszámozás felépítését vizsgálja felül annak érdekében, hogy az utólagosan be- illetve kivett lapok minden esetben egyértelműen nyomon követhetőek legyenek.

BA2006-002_2: A KBSZ javasolja a MALÉV Zrt.-nek, hogy a MALÉV 767-21-0030-as számú Enginnering Order bevezetését - mely a Boeing gyár 767-SL-21-064-B Service Letter kiadása okaként készült - illetve elrendelését fontolja meg (a P/N: 2117388-13 típusú Cabin Pressure Controller cseréjét a P/N: 2117388-15 típusúra).

Budapest, 2007. január 15.

Sipos Sándor
Vb vezető

Horváth János
Vb tag