BA2006-003_1: A Vb javasolja a MALÉV Zrt. részére, hogy a hajózó személyzetek éves szimulátor gyakorlatába építsék be a repülőgép viselkedésének gyakorlását különböző sebességeknél és különböző súrlódási tényezők esetén, gurulás közben.

BA2006-003_2: A Vb javasolja a MALÉV Zrt. részére, hogy az éves CRM oktatásban ismertessék a különböző fékhatás mérési metodikákat, hogy megismerjék, mit várhatnak el és mire vonatkoznak a különböző módszerekkel mért értékek.

BA2006-003_3: A Vb javasolja a MALÉV Zrt. részére, hogy a B737 személyzetek részére rendszeresített "B737 Training Manual"-t nyújtsa be jóváhagyásra az NKH LI-nek.

BA2006-003_4: A Vb javasolja a HungaroControl részére, olyan eljárás bevezetését, mely szerint a bevezető irányítók az érkező légijárműveket úgy irányítsák, hogy azok a futópálya küszöbtől legkevesebb 10 tengeri mérföld távolságban a megközelítés végső egyenesén legyenek olyan számítással, hogy az érkező légijármű a 10 tengeri mérföldes távolságot ne repülje át mindaddig, amíg az előtte megközelítést végző légijármű a futópálya küszöbtől 3 tengeri mérföldnél nagyobb távolságban van.
Az előbbiekkel együtt a Vizsgálóbizottság javasolja a HungaroControl részére reprezentatív adatgyűjtés elvégzését különböző futópálya állapotok és szélviszonyok között, az egyes futópályák érkező légijárművek által történő foglaltságának meghatározására, mellyel a fent javasolt értékek a biztonság és hatékonyság figyelembe vételével tovább pontosíthatók

BA2006-003_5: Vb javasolja a HungaroControl részére, a magyar AIP ENR 1.5 fejezet 2.2.1. pontban feltüntetett sebességkorlátozások kiegészítését azzal, hogy a légijármű sebessége a futópálya küszöb előtt 8 tengeri mérföldre 180 csomó alá csökkentendő.

BA2006-003_6: A Vb javasolja a BUDAPEST Airport Zrt. részére, hogy a belső eljárási rendjükben szabályozzák a nedves fékhatás mérés rendszeres végrehajtásának rendjét, és a nedves fékhatás mérés eredményének függvényében a futópályákra használat közben lerakódott gumiszennyeződések eltávolításának rendjét. Oldják meg a fékhatás mérés eredményéről készített szalagon a mérőegység azonosításra szolgáló adatok rögzítését. Továbbá javasolja a fékhatás meghatározására szolgáló mérőeszközök üzembe helyezésére, használatára a kapott eredmények közzétételére, azok archiválására egy egységes szabályzat elkészítését, és ennek megfelelően az AIP ide vonatkozó részeit aktualizálni.

BA2006-003_7: A Vb javasolja a BUDAPEST Airport Zrt. Részére a futópályák karbantartási tervébe vegye fel a pályafelfestések módosítását az érvényben lévő ICAO 14 Annexnek megfelelően. A felfestések érdesítésére, hogy nedves állapotukban a rajtuk mérhető fékhatás megközelítse festetlen felületek súrlódási együtthatóját, alkalmazza az ICAO Aerodrome Design Manual Part 4 Visual Aids Appendix 3-ban 7. pont alatt leírt módszereket, különösen a pályavégi erősen festett felületek esetében.