BA2006-098_1: A vizsgálóbizottság javasolja a PLH felé hogy a mezőgazdasági munkarepülést végző légijármű esetében az éves hatósági légialkalmassági felülvizsgálatot végző műszaki szakemberek a vizsgálatot megelőző időszakra (évre) visszamenőleg a gépokmányokba beírtakat ellenőrizzék le.

BA2006-098_2: A vizsgálóbizottság javasolja a PLH-nak hogy a hatósági légialkalmassági felülvizsgálatot végrehajtó pilóták a fent említett légijárművek munkanaplóját, az abba beírtakat ellenőrizzék, illetve tanulmányozzák. A munkanapló gépátadást -gépátvételt igazol.