BA 2006-254_1: A Vb javasolja a NKH LI-nek, hogy a vámszabályok mellőzésére alkalmazott módszer ellensúlyozására a magyar állampolgár tulajdonában lévő idegen ország lajstromozásában lévő repülőeszköz használatának szabályozását kezdeményezze oly módon, hogy a légijármű használatának mikéntjébe a magyar hatóságnak legyen beleszólása. (Lásd a külföldi állampolgárok tulajdonában lévő gépkocsikkal kapcsolatos hazai szabályokat.)

BA 206-254_2: A KBSZ értesítse a francia légügyi hatóságot a vizsgálat által feltárt hiányosságokról, azok kijavítása ügyében:

  • a légiüzemeltetési utasítás hiányosságairól,
  • a konstrukciós hiányosságokról,
  • a technológiai hiányosságokról.