BA 2006-274-4_1: Az MRSZ fogalmazza meg és illessze versenyszabályzatába a vitorlázórepülı versenyek meteorológiai ellátottságának minimumait.