BA2006-255_1: A Vb javasolja az MRSZ Magyar Vitorlázórepülı Szövetség Elnökségének, hogy dolgoztasson ki oktatási segédletet, mely a vitorlázórepülés szempontjából
- állást foglal a zivatar veszélyes közelségének megítélése tekintetében,

- a megítéléshez a távolságot vagy számszerően megadja, vagy egyéb, egyszerű módszert közöl a meghatározáshoz, (pl. vagy 10 km, vagy legalább akkora, mint a Cb magassága),

- az állásfoglaláshoz felhasználja mind a külföld tapasztalatát, mind a meteorológus szakemberek véleményét.

BA2006-255_2: A Vb javasolja, hogy a BA2006-255_1 szerinti oktatást – legalább a vitorlázórepülı oktatóképzés szintjén – meteorológus szakember tartsa.

BA2006-255_3: A Vb javasolja az MRSZ Magyar Vitorlázórepülı Szövetség Elnökségének, hogy az idıjárás oktatása terén a „burst”, azaz a „taroló légtest” jelensége a szabályzatokban, a veszélyességgel kapcsolatos állásfoglalásokban, valamint az oktatási követelményekben jelenjen meg tételesen és terjedjen ki a burstök - méretére, mozgására és idıtartamára,

- erısségére és hatásaira,

- felismerésére, valamint az elkerülés lehetıségeire.

BA2006-255_4: A Vb javasolja a Magyar Repülı Szövetség Elnökségének, hasson oda, hogy a BA2006-255_1 és BA2006-255_2 számú javaslatokra minden, a Magyar Vitorlázórepülı Szövetségtıl érkezı és az adott szakágakat is érintı reakció váljon valamennyi érintett sportrepülı szakágban ismertté és váljon az adott szakág szakmai életének szerves részévé.