• English (UK)

- Vizsgált események

BA2008-0446-5-01: A Vizsgálóbizottság javasolja a MÁV Zrt-nek, hogy vizsgálja felül az E.1. sz. Utasítás a vontatójármu személyzet részére 2. sz. melléklete 4.2.2 pontjának szükségességét és annak érvényességi körét szuken, az elengedhetetlen mértékben határozza meg, majd kezdeményezze az Utasítás ennek megfelelo módosítását.

A biztonsági ajánlás kiadását indokolta, hogy az aktuális szabály a Vb álláspontja szerint túlságosan általános, így olyan esetekre is eloírja a vonatbefolyásoló berendezés sebességkorlátozó funkciójának hatástalanítását, amikor azt a körülmények nem teszik szükségessé, sot az ellenorzo funkciójának fenntartása kifejezetten indokolt lenne.

BA2008-0446-5-02: A Vizsgálóbizottság javasolja az NKH-nak, hogy tekintse át a térközbiztosító berendezés használhatatlannak nyilvánítására vonatkozó szabályok érvényesülését és vizsgálja meg, hogy a döntési helyzetben lévo dolgozók fel vannak-e készítve a helyzet mérlegelésére és megalapozott döntés meghozatalára, ehhez állnak-e rendelkezésükre megfelelo útmutatók, ellenorzo listák.

A biztonsági ajánlás kiadását indokolja, hogy a térközbiztosító berendezés használhatatlannak nyilvánítására vonatkozó szabályok csak döntési lehetoséget adnak, de konkrét döntési szempontok, eloírások nincsenek. A szabályokat alkalmazó dolgozók ezért képzés, felkészítés keretében ismerhetik meg azokat a szempontokat, útmutatókkal megtámogatva amelyek alapján a helyzetet valóban mérlegelni tudják és a biztosított döntési joggal szükség szerint tudnak is élni.

BA2008-0446-5-03: A Vizsgálóbizottság javasolja az NKH-nak, hogy a vasúttársaságok bevonásával vizsgálják felül a hívójelzés esetén alkalmazott sebességkorlátozás kérdéskörét, különös tekintettel - a bevezetése óta megváltozott muszaki körülményekre, - a mozdonyvezetokre gyakorolt pszichológiai hatásokra, - az alkalmazott sebesség függvényében keletkezo aktív és passzív biztonsági kockázatokra.

A biztonsági ajánlás kiadását indokolja, hogy alkalmasan meghatározott magasabb sebesség engedélyezése csökkentheti a késztetést a korlátozás figyelmen kívül hagyására, elkerülheto a sorompók zavar állapotba kerülése is – mindez összhangban az ez irányban többször elokerült igényekkel, de csak akkor, ha nem okoz indokolatlan biztonsági kockázatot.

BA2008-0446-5-04: A Vizsgálóbizottság javasolja az NKH-nak, hogy haladéktalanul tegye kötelezové a forgalomirányítás és a mozdonyvezeto közötti kommunikációt menet közben is lehetové tevo eszköz (mozdonyrádió, szolgálati mobil telefon, stb.) alkalmazását; és ennek megvalósulását, megfelelo muködését rendszeresen ellenorizze.

A biztonsági ajánlás kiadását indokolja, hogy forgalmi döntéseket megnehezíto kommunikációs hiányosságok ezen baleset körülményeiben is tetten érhetok.

BA2008-0446-5-05: A Vizsgálóbizottság az Európai Vasúti Ügynökségen (ERA) keresztül javasolja a jármugyártóknak, hogy az általuk gyártott, illetve átalakított jármuvek esetén vizsgálják felül az egyes berendezési tárgyakat (csomagtartók, világítótestek, ablakok, ajtók, stb.), azok milyen további kockázati tényezot jelentenek egy esetleges baleset során. A jármuvek tervezése során olyan megoldást válasszanak, mely a baleset során bekövetkezo személyi sérülések mértékét a lehetoségekhez képest a legkisebbre csökkenti.

A biztonsági ajánlás kiadását indokolja, hogy amint ez jelen vizsgálat során is megállapítható volt, a csomagtartók szilárdsága lényegesen meghaladta a rögzítésükét, így azok a balesetekben helyükrol elszabadulhattak, súlyosabb sérüléseket is okozva. Hasonló kockázatokat rejthetnek más, az ütközés során kiszakadó kocsi-alkatrészek is.