BA2013-458-5-01: A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a kitérők fenntartása során a méreteltérésektől függően bevezetendő intézkedések, korlátozások a pályafenntartási személyzet szubjektív megítélésétől függenek.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak, vizsgálja meg, hogy a MÁV Zrt. belső folyamatai és előírásai a Biztonságirányítási Kézikönyvben megfogalmazott biztonsági célok eléréséhez megfelelőek-e, különös tekintettel a kitérők fenntartása során megállapított méret-eltérések okozta biztonsági kockázatok feltárása, értékelése és a feltárt kockázatok szabályozott kezelése tekintetében.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén – pontosabb belső szabályozás alakulhat ki. A pálya avultsága okán szükségessé váló intézkedések végrehajtása során kiküszöböli a szubjektív megítélést, ami csökkentheti a kitérők méreteltéréseiből származó balesetek valószínűségét.