BA2011-100-4P-1 A Közlekedésbiztonsági Szervezet a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy a siklóernyők és más lajstromozásra nem kötelezett légijárművek és tartozékaik légialkalmassági tanúsítványának egységes és átlátható nyilvántartása nem biztosított. Ennek okán nem megállapítható a légijárművek műszaki előélete és az sem, hogy a vizsgált esemény bekövetkezésekor a légijármű rendelkezett-e érvényes műszaki alkalmassági tanúsítvánnyal. A jelen helyzet visszaélésre ad lehetőséget, amely hátrányosan befolyásolja a repülésbiztonságot.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a közlekedésért felelős miniszternek, hogy gondoskodjon a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek és tartozékaik légialkalmassági tanúsítványainak központi, hatósági nyilvántartásának jogszabályi hátterének megalkotásáról.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Közlekedésbiztonsági Szervezet véleménye szerint a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekre és tartozékaikra kiadott légialkalmassági tanúsítványokról vezetett nyilvántartás egységes, naprakész és minden érintett számára elérhető lesz.

BA2011-100-4P-2 A Közlekedésbiztonsági Szervezet a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy a siklóernyők és más lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumok nyilvántartása nem biztosított. Ennek okán – az érintett pilóta repülési naplójának eltűnése esetén – hitelesen nem állapítható meg, hogy a légijármű vezetője a vizsgált esemény időpontjában milyen képesítéssel és jogosítással rendelkezett. A jelen helyzet visszaélésre ad lehetőséget, amely hátrányosan befolyásolja a repülésbiztonságot.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a közlekedésért felelős miniszternek, hogy gondoskodjon a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumok központi, hatósági nyilvántartásának jogszabályi háttérének megalkotásáról.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Közlekedésbiztonsági Szervezet véleménye szerint a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumokról vezetett nyilvántartás egységes, naprakész és minden érintett számára elérhető lesz.