A KBSZ megerősíti a már kiadott BA2011-071-4P-2 számú biztonsági ajánlását.

BA2011-071-4P-2. A Vizsgálóbizottság (Vb) megállapította, hogy a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. § (1) bekezdés w) pontjában adott felhatalmazás ellenére a miniszteri rendelet máig nem született meg. Ebben a miniszteri rendeletben kellene meghatározni a lajstromozásra nem kötelezett légijárművel folytatott repülések és az azokkal összefüggő tevékenységek végrehajtásának szabályait. Ennek okán a Vb a közlekedésért felelős miniszter felé biztonsági ajánlást tesz, hogy találjon megoldást a fentebb említett probléma orvoslására.

A Vb javasolja a közlekedésért felelős miniszternek, hogy alkossa meg az Lt. 74. § (1) bekezdés w) pontban adott felhatalmazás szerinti miniszteri rendeletet a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel folytatott repülések és az azokkal összefüggő tevékenységek végrehajtásának szabályairól.

Az ajánlás elfogadása és a miniszteri rendelet kiadása esetén a Vb véleménye szerint egyértelművé válnának a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel végrehajtott repülések szabályai, melyek hozzájárulnak a légiközlekedés biztonságának javításához, és amelyek az ezekkel a légjárművekkel repülő közösség tagjainak jogkövető magatartását is nagyban elősegítenék.