BA2011-160-4P-1 A Vizsgálóbizottság az eset vizsgálata során azt tapasztalta, hogy a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének, a riasztó szolgálat nyújtásáról szóló 4. Fejezete, és a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek a 2007. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, Annex 11 – Légiforgalmi szolgálatok 5. Fejezet Riasztó szolgálat szövege között eltérés tapasztalható. Az eltérés hivatkozási alapot teremt a repülési terv leadása nélkül repülők kutatás-mentésének megtagadására. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, hogy tegyen intézkedéseket a fentebb megjelölt szövegekben fellelhető eltérés megszüntetésére.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint egyértelművé válik, hogy egy légijármű eltűnése esetén az érintett szervezeteknek milyen kötelezettségei vannak.

BA2011-160-4P-2 A Vizsgálóbizottság az elmúlt évek baleseteinek vizsgálata során azt tapasztalta, hogy azoknak a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel repülőknek, akiknek vezetésre jogosultságot adó dokumentuma nem szakszolgálati engedély, a képzettséget és a jogosultságot igazoló dokumentumait a képzésre jogosított szervezetek egy-egy szakterületen belül sem egységes tartalmi és formai követelmények szerint adják ki. Így ezekből a dokumentumokból az esetek többségében nem deríthetők ki a szakmai vizsgálat szempontjából lényeges adatok. Ezért:

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja az Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának, hogy tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel repülők képzettségeinek és jogosításainak dokumentálása – szakáganként – egységes tartalmi és formai követelményeknek feleljen meg.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint minden esetben egyértelműen meghatározható lesz, hogy azoknak a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel repülőknek, akiknek vezetésre jogosító dokumentuma nem szakszolgálati engedély, vezetői engedélyében található képesítéshez milyen jogosítás