BA2011-071-4P-1. A Vizsgálóbizottság (Vb) megállapította, hogy a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 73. § (1) bekezdés z) pontjában adott felhatalmazás ellenére a kormányrendelet máig nem született meg. Ebben a kormányrendeletben kellene meghatározni a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel kapcsolatos feladatokat, amelyeket nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezet lát el, továbbá az azokkal kapcsolatos eljárási szabályokat. Ennek okán a Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban KBSZ) a közlekedésért felelős miniszter felé biztonsági ajánlást tesz, hogy találjon megoldást a fentebb említett probléma orvoslására.

A KBSZ javasolja a közlekedésért felelős miniszternek, hogy kezdeményezze az Lt. 73. § (1) bekezdés z) pontban adott felhatalmazás szerinti kormányrendelet elkészítését a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel kapcsolatos azon feladatok szabályozására, amelyeket nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezet lát el, továbbá az azokkal kapcsolatos eljárási szabályok megalkotására.

Az ajánlás elfogadása és a kormányrendelet kiadása esetén a KBSZ véleménye szerint egyértelművé válik a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel kapcsolatos feladatok megosztása a közigazgatási és a nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetek között, valamint a nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezetekre ruházott feladatok eljárási szabályai is meghatározásra kerülnek.

BA2011-071-4P-2.
A Vizsgálóbizottság (Vb) megállapította, hogy a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. § (1) bekezdés w) pontjában adott felhatalmazás ellenére a miniszteri rendelet máig nem született meg. Ebben a miniszteri rendeletben kellene meghatározni a lajstromozásra nem kötelezett légijárművel folytatott repülések és az azokkal összefüggő tevékenységek végrehajtásának szabályait. Ennek okán a Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban KBSZ) a közlekedésért felelős miniszter felé biztonsági ajánlást tesz, hogy találjon megoldást a fentebb említett probléma orvoslására.

A KBSZ javasolja a közlekedésért felelős miniszternek, hogy alkossa meg az Lt. 74. § (1) bekezdés w) pontban adott felhatalmazás szerinti miniszteri rendeletet a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel folytatott repülések és az azokkal összefüggő tevékenységek végrehajtásának szabályairól.

Az ajánlás elfogadása és a miniszteri rendelet kiadása esetén a KBSZ véleménye szerint egyértelművé válnának a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekkel végrehajtott repülések szabályai, melyek hozzájárulnak a légiközlekedés biztonságának javításához, és amelyek az ezekkel a légjárművekkel repülő közösség tagjainak jogkövető magatartását is nagyban elősegítenék.

BA2011-071-4P-3
A jelen és a korábbi siklóernyős esetek vizsgálata során felszínre került, hogy a siklóernyők és más lajstromozásra nem kötelezett légijárművek egységes és átlátható nyilvántartása nem biztosított annak ellenére, hogy a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 17. § (1) bekezdése ezt a légügyi hatóság feladatául határozza meg, illetve a 63/2001. (XII.23) KöViM rendelet 49.§ (1) bekezdése feljogosítja ezen feladatok más szervezetekhez történő delegálására. Ennek okán a Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban KBSZ) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (a továbbiakban: NKH LH) felé biztonsági ajánlást tesz, hogy találjon megoldást a lajstromozásra nem kötelezett légjárművek egységes nyilvántartásának megoldására.

A KBSZ javasolja a NKH LH-nak, hogy gondoskodjon a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek egységes, naprakész és nyilvános nyilvántartásáról.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a KBSZ véleménye szerint a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekről vezetett nyilvántartás egységes, naprakész és nyilvános lesz.

BA2011-071-4P-4 A jelen és a korábbi siklóernyős esetek vizsgálata során felszínre került, hogy siklóernyők és más lajstromozásra nem kötelezett légijárművek és tartozékaik légialkalmassági tanúsítványának egységes és átlátható nyilvántartása nem biztosított. Ennek okán a Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban KBSZ) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (a továbbiakban: NKH LH) felé biztonsági ajánlást tesz, hogy találjon megoldást a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekre kiadott légialkalmassági tanúsítványok egységes nyilvántartásának megoldására.

A KBSZ javasolja a NKH LH-nak, hogy gondoskodjon a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek és tartozékaik légialkalmassági tanúsítványainak központi, hatósági nyilvántartásáról.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a KBSZ véleménye szerint a lajstromozásra nem kötelezett légijárművekre és tartozékaikra kiadott légialkalmassági tanúsítványokról vezetett nyilvántartás egységes és naprakész lesz.

BA2011-071-4P-5
A jelen és a korábbi siklóernyős esetek vizsgálata során felszínre került, hogy a siklóernyők és más lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumok átlátható nyilvántartása nem biztosított. Ennek okán a Közlekedésbiztonsági Szervezet (továbbiakban KBSZ) a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (a továbbiakban: NKH LH) felé biztonsági ajánlást tesz, hogy találjon megoldást a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumok egységes nyilvántartásának megoldására.

A KBSZ javasolja a NKH LH-nak, hogy gondoskodjon a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumok központi, hatósági nyilvántartásáról.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a KBSZ véleménye szerint a lajstromozásra nem kötelezett légijárművek vezetésére feljogosító dokumentumokról vezetett nyilvántartás egységes és naprakész lesz.