Üzembentartók biztonsági szervezeteinek tagjai számára repülőesemény vizsgálói tanfolyam indítása

 
Tisztelt Üzembentartók, Biztonsági Szervezetek!

Ezúton értesítjük a címzetteket, hogy a KBSZ megfelelve a jogszabályi elvárásoknak és élve a jogszabály adta lehetőséggel, saját szervezésében repülésbiztonsági alaptanfolyam indítását tervezi. A tanfolyammal biztosítani kívánjuk, azt, hogy az üzemeltetői repülésbiztonsági szervezetek szakemberei számára költségkímélő módon biztosítva legyen a munkájuk ellátáshoz kötelezően előírt alaptanfolyam elvégzésének lehetősége. A tanfolyamra elsősorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akiknek az egyéb feltételek megléte mellett, ennek a speciális tanfolyamnak az elvégzése hiányzik ahhoz, hogy üzembentartói hatáskörbe utalt repülőesemény vizsgálatban részt vehessenek. Szívesen látjuk továbbá azokat is, akik fel akarják frissíteni ez irányú ismereteiket.

A tanfolyam bár nem ICAO jogosítású, de tartalmazza a repülőesemények vizsgálatához szükséges tematikát és hazai viszonylatban a többi feltételek megléte (üzembentartó megbízása, a jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlat, és elismert erkölcsi, szakmai kompetencia) esetén feljogosít repülőesemény vizsgálati tevékenység végzésére. A tanfolyam elvégzésével szerzett jogosítás tehát csak Magyarország területén magyar lajstromjelű (azonosító jelű) légijárművekkel bekövetkezett esemény vizsgálatára korlátozódik.

A tanfolyam célja:             
felkészíteni a résztvevőket arra, hogy képesek legyenek üzembentartói hatáskörbe utalt - elsősorban, repülőesemények, rendellenességek, bizonyos súlyos repülőesemények, balesetek vizsgálatát önállóan vagy üzembentartó által kijelölt bizottságban lefolytatni- másodsorban a KBSZ által folytatott hatósági szakmai vizsgálatokban az üzembentartó képviselőjeként vagy szakértőjeként közreműködni.

A tanfolyamon az alábbi témakörökben tervezünk előadásokat tartani:

 • A vizsgálatok nemzetközi illetve hazai jogszabályi háttere.
 • Az eseményvizsgálatok nemzetközi és hazai követelményei, elvárásai. Egységesen kidolgozott metodikák, alapelvek az eseményvizsgálatok végrehajtása során.
 • Az eseményvizsgálat fázisai.
 • A teljes körű helyszíni szemle lefolytatásának lépései és technikája.
 • Objektív adatok begyűjtése, azok feldolgozása, kiértékelése.
 • Hatékony és speciális képrögzítési módszerek.
 • A tanúk meghallgatásának sajátosságai, módszerei.
 • A balesetek műszaki okainak vizsgálata.
 • Anyagszerkezeti ismeretek, anyaghibák, anyagszerkezeti labor, műhely vizsgálatok lehetőségei, szükségessége.
 • Az emberi tényező szerepének vizsgálata a balesetek bekövetkeztében.
 • Jelentések készítése (a bejelentéstől a zárójelentés elkészítéséig)
 • A biztonsági ajánlások.
 • Kapcsolattartás az érintettekkel, a hatóságokkal és a médiával.
 • A balesetvizsgálókra a vizsgálat során leselkedő veszélyek és veszélyes eszközök.
 • Egyéb repülésbiztonsági tevékenységek.

A részletes tematikát mellékelve küldjük. A tanfolyam tervezett helyszíne a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér I Terminál 18/B épület 8/c terem. Tervezett időtartama egy hét, hétfőtől péntekig. Költsége 95.000 Ft + ÁFA, amelyről természetesen számlát kapnak a befizetők.

A jelentkezéseket a KBSZ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címére kérjük elküldeni 2011. május 2-ig.

Az alábbi adatokat kérjük jelentkezéskor megadni:

 1. Név
 2. A küldő üzembentartó vagy a biztonsági szervezet megnevezése
 3. Gyakorlati idő és a gyakorlatot, azt mely szakterületen szerezte.
 4. Milyen kategóriájú légijárművek repülőesemény vizsgálatát szándékozik végezni
 5. Van-e már valamilyen esemény vizsgálathoz köthető végzettsége

A tanfolyam előkészítése kérjük a jelentkezéseket mihamarabb, időben elküldeni.

Tisztelettel

Sipos Sándor
KBSZ Repülési főosztály vezetője LÉGIKÖZLEKEDÉSI BALESET/REPÜLŐESEMÉNY KIVIZSGÁLÓ TANFOLYAM TEMATIKÁJA, ÓRARENDJE

2011. május 23. hétfő

09:00-09:45

Köszöntő

A szakmai vizsgálat jogszabályi háttere:

996/2010 EU rendelet

Annex 13

DOC 9756

DOC 6920

2005. évi CLXXXIV. törvény

123/2005 GKM rendelet

Az üzembentartó joga és kötelessége a kivizsgálás során.

 

09:45-10:00

SZÜNET

 

10:00-10:45

Szakmai vizsgálat szervezeti feltételei és szervezési kérdései.

szervezeti feltételek, vizsgálati jogkörök

a Vb és a management feladatainak meghatározása

alapelvek útmutatók, egységes eljárások kidolgozása

kézikönyvek, ellenőrző listák, tervek elkészítése

vizsgálóval szembeni követelmények (szakmai, etikai, összeférhetetlenségi, tapasztalat)

vizsgáló jogai, kötelességei,

vizsgáló felszerelései, (dologi,technikai feltételek), „go kit” összeállítása

 

 

10:45-11:00

SZÜNET

 

11:00-11:45

Elsődleges intézkedések áttekintése

eset vétele, továbbjelentési kötelezettségek

intézkedés a helyszín(ek) biztosítására

akcióterv készítése, a vizsgálat megszervezése.

Együttműködés más illetékes illetve érintett szervekkel.

EASA, NKH LH

Rendőrség, Tűzoltóság, Katasztrófavédelem.

KBSZ ↔ üzembentartó

 

 

11:45-13:15

EBÉDSZÜNET

 

13:15-14:00

A helyszíni szemle végrehajtása.

veszélyes körülmények a helyszínen, amelyek veszélyeztethetik a vizsgálók testi épségét

 tűzoltás és mentés elsőbbségének biztosítása

kapcsolatfelvétel a helyszínen lévő társhatósággal

kapcsolat a médiával

a nyomok rögzítése, biztosítása

 

14:00-14:15

SZÜNET

 

14:15-15:00

A helyszíni szemle lépései és azok végrehajtása. (ellenőrző lista alapján)

 

15:00-15:15

SZÜNET

 

15:15-16:00

Esettanulmány

 

 

2011. május 24. kedd

 

09:00-09:45

Fényképezés mozgóképkészítés

a fényképkészítés technikái

a mozgókép készítés technikái

fényképkészítés ellenőrző lista

 

 

09:45-10:00

SZÜNET

 

10:00-10:45

A tanúk meghallgatása:

a tanúk „fajtái”

a meghallgatások tervezése

az interjú részei

az interjú levezetése és rögzítése

meghallgatási technikák, buktatók

 

10:45-11:00

SZÜNET

 

11:00-11:45

A helyszíni szemle dokumentálása.

a helyszínen fellelhető dokumentumok okmányok begyűjtése, fénymásolása

feljegyzések, vázlatok, diagramok készítése

helyszíni jegyzőkönyv elkészítése

A helyszín felszámolása

kritériumok

elszállítás, zárolás

 

11:45-13:15

EBÉDSZÜNET

 

13:15-14:00

Szakmai vizsgálat a helyszíni szemle után

általános szempontok

fedélzeti adatrögzítők kiolvasása kiértékelése az adatok biztosítása

 

14:00-14:15

SZÜNET

 

14:15-15:00

Szakmai vizsgálat a légijármű kategóriák sajátosságainak figyelembevételével

sárkány – SES vonatkozásában

 

15:00-15:15

SZÜNET

 

15:15-16:00

Esettanulmány.

 

 

 2011. május 25. szerda

 

09:00-09:45

Szakmai vizsgálat a légijármű kategóriák sajátosságainak figyelembevételével

UL

 

09:45-10:00

SZÜNET

 

10:00-10:45

Szakmai vizsgálat a légijármű kategóriák sajátosságainak figyelembevételével

ejtő- és siklóernyős tevékenység vonatkozásában

 

10:45-11:00

SZÜNET

 

11:00-11:45

Szakmai vizsgálat a légijármű kategóriák sajátosságainak figyelembevételével

vitorlázó repülőgépek, motoros repülőgépek vonatkozásában

 

11:45-13:15

EBÉDSZÜNET

 

13:15-14:00

Szakmai vizsgálat a légijármű kategóriák sajátosságainak figyelembevételével

nagygépek vonatkozásában

 

14:00-14:15

SZÜNET

 

14:15-15:00

Szakmai vizsgálat a légijármű kategóriák sajátosságainak figyelembevételével

légiforgalmi irányítás, AFIS vonatkozásában

 

15:00-15:15

SZÜNET

 

15:15-16:00

Esettanulmány

 

 

 2011. május 26. csütörtök

 

09:00-09:45

A repülőesemények műszaki okainak vizsgálata

igénybevételek

szerkezeti hibák

anyaghibák

anyagfáradás

különleges anyagok alkalmazása a repülésben

laborvizsgálatok

 

 

09:45-10:00

SZÜNET

 

10:00-10:45

A repülőesemények műszaki okainak vizsgálata

hajtómű meghibásodások

rendszer meghibásodások

tűz, robbanás vizsgálata

 

10:45-11:00

SZÜNET

 

11:00-11:45

A repülés végrehajtásának vizsgálata

teljesítmény adatok, repülési jellemzők

repülési környezet, időjárás

repülési feladat

repülésbe bevont szervezetek

 

11:45-12:15

SZÜNET

 

12:15-13:45

Emberi tényező szerepének vizsgálata

modellek, elméletek.

a repülés élettani hatásai

a fáradtság

fizikai feltételek vizsgálata

élettani feltelek vizsgálata

pszichikai körülmények vizsgálata

szociális körülmények vizsgálata

 

12:45-13:15

SZÜNET

 

13:15-14:00

Emberi tényező szerepének vizsgálata

repülőgép vezető hibák, CRM

karbantartási hibák

ellenőrzési hibák

szervezeti hibák

 

14:00- 15:15

SZÜNET

 

15:15-16:00

Esettanulmány

 

 

 

2011. május 27. péntek

 

09:00-09:45

Jelentések összeállítása és elküldése

notification (értesítés)

előzetes jelentés a vizsgálat irányáról

labor – műhely részvizsgálati jegyzőkönyv

külső szakértői jelentések

zárójelentés – tervezet

 

09:45-10:00

SZÜNET

 

10:00-10:45

Zárójelentés elkészítése

zárójelentés fejezetei

csatolandó mellékletek

adatvédelemi szempontok

zárójelentés közzététele

 

10:45-11:00

SZÜNET

 

11:00-11:45

Biztonsági ajánlások

azonnal végrehajtandó biztonsági ajánlások

később bevezetendő biztonsági ajánlások

biztonsági ajánlások nyomon követése

 

11:45-12:00

SZÜNET

 

12:00-12:45

Kérdések – válaszok

Dokumentumok kiosztása

 

12:45-13:00

SZÜNET

 

13:00-13:45

Tanfolyam zárása

Okmányok kiadása