BA2013-321-4P-2 A szakmai vizsgálathoz az AFIS szolgálat és a felvezető autó közötti rádió kommunikáció adatai nem álltak rendelkezésre, mivel ezt a földi rádió csatornát nem rögzítették. A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert továbbá, hogy a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet és az azt felváltó 57/2016. (XII.22) NFM rendelet AFIS repülőterek esetében nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a légiforgalmi szolgálat és a munkaterületen üzemelő járművek (a légijárművek kivételével) irányításához szükséges kétoldalú rádió távbeszélő berendezések adatai automatikusan rögzítésre kerüljenek.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a közlekedésért felelős minisztériumnak, hogy a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendeletet módosítsa aszerint, hogy a légiforgalmi irányító, a repüléstájékoztató és a repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat ellátása céljából létesített valamennyi (beszédüzemű, vagy adatkapcsolatú) összeköttetési csatorna adatrögzítő berendezéssel legyen ellátva.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén csökkenthető annak valószínűsége, hogy egy következő repülőesemény hatékony vizsgálatát a rögzített adatok hiánya akadályozza.

BA2013-321-4P-3 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy Debrecen Nemzetközi Repülőtér AFIS szolgálata és a légijárművek közötti rádiókommunikáció rögzítésekor a hanganyag időbélyegzője csak a felvételt követő 24 óra időtartamon belül kerül megőrzésre.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Kft. számára, hogy az AFIS szolgálat és a vele kapcsolatban álló légijárművek közötti rádiókommunikáció rögzítésekor a hanganyagot év, hónap, nap, óra, perc, másodperc adatokat tartalmazó időbélyegzővel lássa el, és az így rögzített adatokat 60 napig őrizze meg.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén csökkenthető annak valószínűsége, hogy egy következő repülőesemény hatékony vizsgálatát a rögzített adatok hiánya akadályozza.