BA2012-141-4P-1 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a TMA légtérszerkezet kialakítása előtt nem készült olyan biztonsági elemzés, mely kiterjedt volna az új TMA légtér struktúra és a környező légterekben zajló légiforgalom lehetséges konfliktusainak vizsgálatára.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt. részére, hogy külső szervezettől kapott megbízások, feladatok teljesítése során is alkalmazza saját belső ISQMS rendszerét, a lehetséges biztonsági kockázatok kiszűrésére.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén csökkenthető annak lehetősége, hogy a légtérszerkezet jövőbeni átalakítása során biztonsági kockázatok maradjanak feltáratlanul.

BA2012-141-4P-2 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a TMA légtér szerkezete, illetve az alkalmazott léginavigációs eljárások és légiforgalmi irányítói gyakorlat a sikló- és a kereskedelmi repülések közötti konfliktusok lehetőségét növelhetik.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt. részére, hogy vizsgálja meg a TMA légtérszerkezetét, valamint az abban alkalmazott léginavigációs eljárásokat és a siklórepülőket, vitorlázórepülőket képviselő szervezetek bevonásával mérje fel, hogy elfogadható mértéken belül vannak-e a térség ellenőrzött és nem ellenőrzött légtereinek működési kockázatai.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a siklórepülők és a TMA-ban zajló ellenőrzött forgalom közötti konfliktusok lehetősége csökkenthető.

BA2012-141-4P-3 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az érkező légjárművek ritkán követik az „Átmenet a végső megközelítéshez” (Transition to Final Approach) közzétett útvonalát és profilját, hanem rövidítések (short-cut) alkalmazásával ettől jellemzően és üzemszerűen eltérnek. Ezzel a módszerrel az ellenőrzött légi forgalom a TMA olyan szegmensében is felbukkanhat, ahol az előre megtervezett „Transition” eljárás útvonalából ez nem következik, melynek így korábban nem vizsgált biztonsági kockázatai lehetnek.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt. részére, hogy vizsgálja meg az „Átmenet a végső megközelítéshez” (Transition to final approach) megközelítési eljárásokkal összefüggés¬ben alkalmazott útvonal rövidítések (short-cut) biztonsági kockázatait.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén feltárhatóak a tervezettől eltérő, de a valóságban gyakran alkalmazott bevezetési eljárások tényleges kockázatai.

BA2012-141-4P-4 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a magyar légiforgalmi térképeken nincsenek könnyen értelmezhető módon feltüntetve a sikló- és vitorlázó repülések frekventált térségeit.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt. részére, hogy a magyar AIP mellékleteként közzétett légiforgalmi és repülőterekhez kapcsolódó térképeken függővitorlázó/siklóernyő, illetve vitorlázórepülőgép sziluettekkel vagy egyéb alkalmas módon jelölje meg azokat a területeket, ahol ilyen tevékenység gyakran előfordul.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően segíti az adott területen helyismerettel nem rendelkező repülőgép személyzetek figyelmének gyors és hatékony felhívását a vitorlázó és siklórepülő légijárművek felbukkanásának lehetőségére.

BA2012-141-4P-5 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy Budapest körzetében az ellenőrzött légiforgalom nem kap aktuális tájékoztatást a vitorlázó- és siklórepülő légijárművek esetleges felbukkanásának lehetőségéről.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt. részére, hogy vizsgálja meg jelentős vitorlázó- és siklórepülő forgalom előfordulása esetén figyelmeztető szöveg ATIS adásban történő sugárzásának lehetőségét.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása segíti az adott területen helyismerettel nem rendelkező repülőgép személyzetek figyelmének gyors és hatékony felhívását a vitorlázó és siklórepülő légijárművek felbukkanásának lehetőségére.

BA2012-141-4P-6 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Buda¬pest körzetében kialakított koordinált siklórepülő légterek - különösen az LH-SG2 légtér koordinált magassága – a siklórepülők számára a gyakorlatban, érdemben nem alkalmazhatóak, mivel az igénylésre jogszabályban kijelölt társadalmi szerve¬zet a funkciót csak korlátozottan képes ellátni, illetve a használatra vonatkozó engedélyt csak ritkán és annak figyelembe vételével tudja kiadni Budapest ATS Központ, hogy az engedély visszavonása fedélzeti rádiók hiányában nem lehetséges. 

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a stratégiai légtérgazdál-kodási feladatokat ellátó Nemzeti Légtér Koordinációs Munkacsoport részére, hogy kezdeményezze az LHSG2 koordinált légtér működtetésének felülvizsgálatát és tegyen javaslatot biztonságos és rádiókommunikációs eszközök nélkül is működőképes koordinációs eljárás kialakítására, például vizuális jelzések alkalmazásával.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása lehetőséget biztosít a koordinált légterek gyakoribb engedélyezésére az engedély visszavonásának lehetősége mellett, illetve a vitorlázó- és siklórepülők gyors és hatékony figyelmeztetésére Óbuda térségében, ha LHBP repülőtéren a 13R futópálya használatban van.

BA2012-141-4P-7 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a siklóre-pülők felügyeletének lehetőségei korlátozottak, a jelenleg alkalmazott módszerek kevéssé hatékonyak, mely repülésbiztonsági szempontból kockázatos környezetet eredményez.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság részére, hogy a siklórepülő szervezetekkel együttműködve alakítson ki hatékony ellenőrzési módszereket a siklórepülők és siklórepülések ellenőrzésére, beleértve az ellenőrzéseket végző személyek e feladatra történő felkészítését is.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a siklórepülők körében javítható a repülési fegyelem és egyúttal a szabálytalan siklórepülések felderítése és azono-sítása is.

BA2012-141-4P-8 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a TMA légtér szerkezetének kialakítása csökkentette a TMA alatt lévő nem ellenőrzött légtérben folytatott siklórepülés lehetőségeit, emiatt megnövekedtek az ellenőrzött légteret érintő szabálytalan repülések. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szabályozási környezet és az alkalmazott ellenőrzési gyakorlat nem elég hatékony az ilyen jellegű szabálytalan repülések megakadályozására, ezek a repülések folyamatosan biztonsági kockázatot jelentenek az ellenőrzött légiforgalomra nézve.
A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal részére, hogy a BA2012-141-4P-2 és BA2012-141-4P-7 számú biztonsági ajánlások végrehajtásáig a HungaroControl Zrt-vel és a siklórepülőket képviselő társadalmi szervezetekkel egyezte-tett módon, léginavigációs biztonsági határozatban ideiglenesen intéz-kedjen a biztonsági kockázat csökkentésére, megvizsgálva az ellenőrzött légiforgalom kritikus légtérszegmensben történő korlátozásának lehetőségét is.
Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a hivatkozott két biztonsági ajánlás bevezetéséig csökkenthető a siklórepülők és a TMA ellenőrzött forgalma konfliktusának lehetősége.