BA2013-123-4P-1 A vizsgálat során megállapítást nyert: miszerint az esemény kialakulásához hozzájárult, hogy az eseti légtér határát közvetlenül a GILEP3X szabvány műszeres indulási eljárás védőterületével határosan tervezték és nem számoltak az elérhető navigációs pontosságból eredő hiba következményével.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt-nek, hogy ellenőrzött légtereket érintő eseti légterek véleményezése során, az eseti légtér által befolyásolt területet úgy határozza meg, hogy a szabvány indulási és érkezési eljárások védőterületei - a légiforgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet, 2. számú melléklet, 8.6.5.1 c) pont analógiájára - ne kerülhessenek az eseti légtér határához közelebb, mint 2,5 NM.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén várhatóan csökkenthető az eseti légterekben működő és az ilyenek környezetében szabvány léginavigációs eljárásokat követő légijárművek közötti konfliktusok előfordulásának valószínűsége, illetve egy esetleges esemény súlyossága.

BA2013-123-4P-2 A vizsgálat során megállapítást nyert: miszerint az esemény kialakulásához hozzájárult, hogy az ejtőernyős ugrató repülőgép személyzete egyidejűleg túl sok feladattal volt elfoglalva.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalnak: vizsgálja meg, hogy az ellenőrzött légtereket érintő eseti légterek kijelölése iránti kérelmekhez csatolt biztonsági felmérésekben az egy pilótával üzemeltetett légijárművek esetében – az ESARR 4-nek megfelelően – elemzésre került-e a személyzet várható munkaterhelése és az, hogy az adott terhelés mellett lehetséges-e egy fő személyzettel a repülés biztonságos végrehajtása.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén várhatóan csökkenthető az eseti légterek véletlen elhagyásából keletkező repülőesemények száma.