BA2012-104-4P-1 A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Cougar 2 kötelék jelentősen túlemelkedett a számára engedélyezett FL350 magasságon, mert a nagy függőleges sebesség csökkentését későn kezdte meg.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja az Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsokság részére, hogy katonai légijárművekkel, polgári légterekben, vagy polgári irányítás alatt végrehajtott repülések esetén, az engedélyezett magasság elérése előtt legkésőbb 1.000 lábbal, erre megfelelő repülési eljárás alkalmazásával, az emelkedés-, vagy süllyedést mértékét csökkentsék legfeljebb kb. 1.000 láb/perc értékre.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén biztosítható, hogy a katonai légijárművek, a polgári légterekben nem lendülnek túl az engedélyezett magasságokon, illetve a dinamikus emelkedő vagy süllyedő manőverek nem okoznak téves TCAS riasztásokat más légijárművek számára.

BA2012-104-4P-2 A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a polgári légiforgalmi irányító és katonai repülésirányító egységek az érintett légtér felhasználását úgy koordinálták, hogy eközben figyelmen kívül hagyták a nem RVSM kompatibilis kötelékben, vagy hangsebesség felett közlekedő repülőgépek estén alkalmazandó megnövelt értékű függőleges elkülönítési követelményét.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a HungaroControl Zrt és a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsokság részére, hogy a polgári légiforgalmi irányítók és a katonai repülésirányítók következő ismeretfelújító oktatása során emelje ki a megnövelt magassági elkülönítés alkalmazásának szabályait.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén biztosítható, hogy a polgári légiforgalmi és katonai repülésirányítók a légtér felhasználás tervezése és az elkülönítések biztosítása során az előírt értékeket alkalmazzák.

BA2012-104-4P-3 A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Cougar 2 kötelékrepülés számára kiadott FL350 magasság (mely egyébként az EL szektor legfelső használható repülési szintje volt) nem biztosította az előírt megnövelt függőleges elkülönítést a FL360 magasságon repülő másik forgalomtól (mely egyébként az ET szektor legalsó használható repülési szintje volt).

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja HungaroControl Zrt részére, hogy vezessen be olyan munkatechnológiai eljárást, mely szerint a megnövelt függőleges elkülönítést igénylő repülések az aktuális irányítói szektor magassági határát, átadásra vonatkozó koordináció nélkül csak a megnövelt elkülönítési értékig közelíthetik meg.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén biztosítható, hogy az egyik irányító szektor magassági határán üzemelő és megnövelt magassági elkülönítést igénylő légijárművek konfliktusba kerüljenek a szomszédos irányítói szektor határán szokványos elkülönítési szabályok szerint üzemelő más légijárművekkel.

BA2012-104-4P-4  A szakmai vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a MATIAS automatizált és integrált légiforgalmi irányító rendszer a valóságostól eltérő értékkel számítja ki a JAS39 repülőgépek repülési profilját.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja HungaroControl Zrt részére, hogy módosítsa a JAS39 és hasonló repülőgépek függőleges sebességére vonatkozó MATIAS adatbázist.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén csökkenthető annak kockázata, hogy a MATIAS rendszer a JAS39 és hasonló repülőgépekkel végrehajtott repülések adatait rossz irányítói szektorhoz rendeli hozzá.