Szakmai vizsgálat lezárásaként hozott biztonsági ajánlások

 

BA2020-0008-4-1

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy az ICAO standarddal ellentétben az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet szerint a repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésének nem feltétele, hogy a kérelmező részesüljön rádiókommunikációs képzésben. Ezért

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkársága számára, hogy gondoskodjon a repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély megszerzésének feltételeire vonatkozó nemzeti jogszabály módosításáról úgy, hogy az megfeleljen a nemzetközi ajánlásnak.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint csökkenthető lenne földi kiszolgálók munkája során a nem megfelelő rádiókommunikációból adódó kockázatok.


BA2020-0008-4-2

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy a magyarországi repülőtéri tűzoltók képző szervezeteinek felügyelete nem tartozik egyik hatóság felügyelete alá sem. Ezért

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja az Építési és Közlekedési Minisztérium Közlekedésért Felelős Helyettes Államtitkársága számára, hogy a jelenlegi szabályozást oly módon módosítsa, hogy a repülőtéri tűzoltó szolgálatok kerüljenek be valamely állami szerv felügyelete alá.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint biztosítható lenne a magyarországi repülőtéri tűzoltók képző szervezetei által végzett képzési és oktatási tevékenység harmonizációja és felügyelete.


BA2020-0008-4-3

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy az Európai Uniós jogszabályok nem adnak kellő segítséget az üzembentartók számára az utastájékoztató kártyák kialakításához.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA), hogy adjon részletes segítséget az üzembentartók számára az utastájékoztató kártyák kialakításához.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint növekedni fog az utastájékoztató kártyák érthetősége.


BA2020-0008-4-4

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy a Debreceni Nemzetközi Repülőtér földi kiszolgáló személyzetének képzése nem tér ki a repülőgépekre rendszeresített különböző külső, esetenként felfelé világító világítótestek és a környezet kölcsönhatásából adódó lehetséges optikai csalódást okozó fizikai jelenségek tárgyalására. Ezért

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Építési és Közlekedési Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztályának, hogy kezdeményezze a földi kiszolgáló szervezetek képzési tematikáinak kiegészítését a repülőgépeken rendszeresített világítótestek és a környezet kölcsön-hatásából adódó lehetséges optikai csalódást okozó fizikai jelenségek tárgyalásával, valamint az általa jövőben jóváhagyott képzési tematikákat e kiegészítés nélkül ne fogadja el.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint csökkenni fog azon esetek bekövetkezésének valószínűsége, ahol a földi kiszolgáló személyek az alulról megvilágított párolgást vagy hasonló, optikai csalódást okozó fizikai jelenségeket tévesen tűzként azonosít.


BA2020-0008-4-5

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy a Wizz Air Hungary Kft. üzemeltetésében lévő légijárműveken vészkiürítés során használt vezényszavak használata nem következetes és nem elég figyelemfelkeltő. Ezért

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Wizz Air Hungary Kft-nek, hogy vizsgálja felül és egységesítse eljárásaikban a vészkiürítés elrendelésére használt vezény¬szavakat.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint vészkiürítés során csökkenthető lenne az eltérő és nem kellően figyelemfelkeltő vezényszavak használatából adódó kockázatok.


BA2020-0008-4-6

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során megállapította, hogy a Wizz Air Hungary Kft. üzemeltetésében lévő légijárműveken a vészkijárati sorokban ülő utasok a repülés előtti felkészítés során nem kapnak teljeskörű tájékoztatást arról, hogy egy esetleges vészhelyzetben milyen vezényszóra és milyen esetekben kell, vagy mikor nem szabad nyitniuk a vészkijárati ablakokat. Ezért

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Wizz Air Hungary Kft.-nek, hogy a repülés előtti felkészítés során minden esetben tegye egyértelművé a vészkijárati sorokban ülő utasok számára, hogy egy esetleges vészhelyzetben milyen vezényszavakra és mikor kell vagy mikor nem szabad nyitniuk a vészkijárati ablakokat.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint csökkenthetőek lennének az utasok nem megfelelő tájékoztatásából eredő kockázatok.


BA2020-0008-4-7

A Közlekedésbiztonsági Szervezet Vizsgálóbizottsága a szakmai vizsgálat során azt tapasztalta, hogy a Debrecen International Airport Kft. jégtelenítésre és jegesedésgátlásra kiadott eljárási utasítása értelmezésében helyenként eltér az iparágban elfogadott és alkalmazott gyakorlattól, amely félreértésre adhat okot. Ezért

a Közlekedésbiztonsági Szervezet javasolja a Debrecen International Airport Kft-nek, hogy oly módon módosítsa a jégtelenítésre és jegesedésgátlásra vonatkozó eljárási utasítását, hogy azok feleljenek meg az iparági előírásoknak, ajánlásoknak.

Az ajánlás elfogadása és végrehajtása esetén a Vizsgálóbizottság véleménye szerint – az utasítás ellentmondásaiból származó repülésbiztonsági kockázatok csökkenthetők.