SZAKMAI VIZSGÁLAT MEGSZÜNTETÉSE

 

A Közlekedésbiztonsági Szervezet a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 7. § (1) bekezdése alapján 2022-1177-4 eseményszám alatt szakmai vizsgálatot indított a 2022. augusztus 27. napján, Lipót repülőtér közelében történt légiközlekedési baleset okának feltárása céljából.

Az eseményben érintett légijármű:

  • típusa: Apollo C 15A
  • lajstromjele: HA-YWAT

 

Esemény leírása

Egy pilóta a HA-YWAT lajstromjelű motoros-sárkányrepülővel 2022. 08. 27-én a kora esti órákban próbarepülés céljából szállt fel Lipót repülőteréről. A felszállás után alacsonyan végrehajtott manővereket követően légijárművével Lipót és Darnózseli között húzódó út menti fasornak ütközött. Az ütközés során a trájk elvállt a szárnytól és a földre zuhant, míg a szárny a fa lombkoronájába ékelődött. Az egyedül repülő pilóta az ütközés következtében súlyos sérüléseket szenvedett és röviddel a baleset bekövetkezése után elhunyt.


Tett intézkedések

A Vizsgálóbizottság (továbbiakban: Vb) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 996/2010/EU rendelet (továbbiakban: 996/2010/EU rendelet) 11. cikke alapján adatgyűjtést végzett, amely során megvizsgálta a rendelkezése álló információkat. A Vb a helyszíni szemle alkalmával tanúkat hallgatott meg, megvizsgálta a sárkányrepülő szerkezetét az esetleges műszaki problémák megállapításának céljából és tüzelőanyag mintát vett az üzemanyagtartályból. A helyszíni szemle során a Vb a légijármű szerkezetében a nem talált olyan rendellenességet, mely kapcsolatba hozható lenne a baleset bekövetkezésével. A légcsavartollak végeinek töréséből és a kipufogócső belső felületén megfigyelt őzbarna színből (optimális égési folyamatra utaló nyom) a Vb megállapította, hogy a légijármű motorja működött, mindaddig, amíg a földnek ütközés következtében az le nem állt. A Vb a helyszínen levett tüzelőanyag mintában semmilyen szemmel látható szennyeződést nem talált. A légijármű érvényes Légialkalmassági Felülvizsgálati Tanúsítvánnyal rendelkezett, azonban kötelező felelősség-biztosítással nem.
A Vb a balesetet szenvedett pilóta szakszolgálati engedélyének, érvényes orvosi minősítésének és repülése naplójának sem a helyszínen, sem azt követően nem jutott a birtokába.
A helyszínen a rendőrség a balesetet szenvedett légijárművet lefoglalta és elszállíttatta. A rendőrség a KBSZ-t nem tájékoztatta a pótszemle helyéről és időpontjáról, így azt a Vb jelenléte nélkül hajtották végre. A rendőrség 2022.október 20-án megküldte az igazságügyi szakértő véleményét, amiben a szakértő a baleset bekövetkezésének okát a légijármű vezetőjének tevékenységére vezette vissza. Emellett a szakértő megállapította, hogy „a légijármű rendeltetés szerűen működött, a bekövetkezett légikatasztrófát NEM MŰSZAKI HIBA OKOZTA”. Mivel a Vb-nek nem volt lehetősége a légijármű műszaki szemléjének lefolytatására, ezért elfogadja az igazságügyi szakértő – légijármű műszaki állapotára tett – megállapításait.

A szemtanúk nyilatkozatai, a helyszíni szemlén összegyűjtött adatok és az igazságügyi szakértő véleménye alapján az adatokat és a körülményeket értékelve a 996/2010/EU rendelet 5. cikk és a Kbvt. 7. § (1) bekezdése értelmében az eset vizsgálatával nem várható olyan repülésbiztonsággal kapcsolatos tanulság, amely miatt szükséges lenne a Közlekedésbiztonsági Szervezet részéről a szakmai vizsgálat lefolytatása. Az eset a KBSZ részéről további intézkedést nem igényel.

 

Budapest, 2022. november 10.